pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   Actueel
 
NIEUWS van De Webweg
(Deze site is bijgewerkt op 6 juli 2004)
Verklaring van de acht lidorganisaties
Meneer de voorzitter, leden van de CG-Raad,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juni jl. hebben wij, acht lidorganisaties, onze onvrede over het door het bestuur gevoerde beleid tot uiting gebracht in een motie, waarin wij de begroting 2004, het werkplan en het plan voor de "kolommenstructuur"afkeurden. In deze motie zegden we ons vertrouwen in het bestuur op.

Deze motie is met 16 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. Een meerderheid van de aanwezige organisaties heeft daarmee zijn vertrouwen in het bestuur opgezegd.

Wij hebben naar dit middel moeten grijpen omdat wij op verschillende momenten en bij verschillende gelegenheden tevergeefs signalen hebben afgegeven over waarom het gevoerde beleid naar onze mening drastisch diende te wijzigen. Dit betreft ook het financieel beheer dat op orde moet worden gebracht.

Het opzeggen van vertrouwen in het gevoerde beleid en dus in het bestuur is niet lichtvaardig tot stand gekomen, maar ingegeven door onze wil om op een constructieve manier de belangen van chronisch zieken en gehandicapten op een krachtige manier te behartigen.

In deze tijd waarin de positie van chronisch zieken en gehandicapten ernstig verslechtert en verder dreigt te verslechteren is het noodzakelijk een krachtig tegenwicht te vormen voor overheid en zorgverzekeraars. Met het huidige beleid, de bestaande organisatie en het helaas onafwendbare feit dat substantieel gekort is op onze subsidies is het naar onze mening niet mogelijk om de belangen effectief en efficiŽnt te behartigen.

Daarvoor is een eensgezinde organisatie noodzakelijk die een daadkrachtige visie heeft, effectief, efficiŽnt, professioneel en slagvaardig kan werken.

Helaas moeten wij constateren dat het huidige bestuur niet in staat is tot deze noodzakelijke koerswijziging.

Wij kunnen en willen niet medeverantwoordelijk meer zijn voor het instandhouden van de versnippering, het bestaande beleid en de kennelijke onmacht van het bestuur om nog wijzigingen aan te brengen.

Daarom trekken we ons nu terug uit deze vergadering en zullen ons beraden op ons lidmaatschap van de CG-Raad. 

Wij doen bij deze een sterk beroep op u, lidorganisaties en aangeslotenen, om ons te steunen in ons verzoek aan het bestuur van de CG-Raad om af te treden en plaats te maken voor een bestuur dat deze koers wel wil varen en wil zoeken naar de best mogelijke manier om onze belangen, zoals verwoord, te behartigen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)