pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Mobiliteit
 
Actueel
Index

 

pixelwit.gif (43 bytes)

NIEUWS VAN DE WEBWEG

pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 18 oktober 2005)
Minister Peijs kiest voor deelvariant OV: 
Negentig procent reizigers kan uiterlijk in 2030 zelfstandig met de trein reizen
Minister Karla Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer onlangs in een brief meegedeeld dat zij ervoor kiest om een deel van de stations volledig toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. De minister heeft hiermee gekozen voor de goedkopere deelvariant, één van de twee varianten die onlangs door Prorail en NS aan de bewindsvrouw zijn gepresenteerd. 

Deze keuze van de minister houdt in dat - behoudens goedkeuring van de Tweede Kamer - zestig procent van de stations uiterlijk in 2030 toegankelijk zal zijn voor mensen met een handicap en dat deze stations dan een gelijkvloerse instap zullen hebben van het perron in de trein. Dat betekent dat negentig procent van de reizigers dan zelfstandig gebruik van de trein zal kunnen maken vanaf het dichtstbijzijnde station. De keuze houdt  tevens in dat alle stations toegankelijk worden voor blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden. Meer ..

Teken voor 'naar volgende of einde bericht'.

Minister Peijs: "Meedoen" heel 
hoog op agenda van kabinet"
"Het kabinet heeft het thema 'meedoen' heel hoog op de agenda staan en goed toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen is daarbij een belangrijke voorwaarde." Dat zei de directeur Marktontwikkeling en decentraal vervoer, Pex Langenberg op het symposium Toegankelijkheid Openbaar Vervoer, dat onlangs in Utrecht werd gehouden. Langenberg deed zijn uitspraken namens de minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, die het symposium niet kon bezoeken omdat haar aanwezigheid in de Kamer was vereist. Meer ..

Teken voor 'naar volgende bericht'.

Eerder op deze site:

17 juni 2004:

Over voortgang toegankelijkheid OV
Minister Verkeer en Waterstaat Peijs 
komt nog dit najaar met rapportage

Toegankelijkheid stations in Nederland

31 oktober 2002:

VNG uit scherpe kritiek op bezuinigingen
"Beleidswijzigingen niet te rijmen met 
toegankelijkheid Openbaar Vervoer"

16 augustus 2002:

Bovenregionaal vervoer ouderen en 
gehandicapten bij Traxx voortgezet

24 september 2001:

Uniforme gehandicaptenparkeerkaart
voor Europa is persoonsgebonden