pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Mobiliteit
 
Verkeer

 

pixelwit.gif (43 bytes)

pixelwit pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 20 maart 2001)

Organisaties presenteren handboek
Ontwerpnorm in verkeer moet zich gaan
richten op de kwetsbare weggebruikers

Kwetsbare weggebruikers hebben recht op veilige, zelfstandige mobiliteit. Bij de inrichting en herinrichting van de openbare ruimte zullen verkeerskundige ontwerpers, stedenbouwkundigen en gemeentelijke beleidsmakers veel meer rekening moeten houden met kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking. De ontwerpnorm moet niet worden gericht op de volwassenen die alles met gemak kunnen, maar op de kwetsbare weggebruikers. Om een aanzet te geven dit doel te bereiken wordt woensdag 21 maart in 
's Hertogenbosch een praktijkdag gehouden en een handboek gepresenteerd.

Drie publicaties
De Stichting Lokale Agenda 21 's Hertogenbosch, de Verenigde VerkeersVeiligheidsOrganisatie 3 VO en de Stichting Gehandicapten Platform 's Hertogenbosch vinden dat er in Nederland voortaan op een heel andere wijze met de inrichting, de vormgeving en het beheer van de openbare ruimte moet worden omgegaan. Om daaraan een bijdrage te leveren, hebben de organisaties drie op elkaar afgestemde publicaties samengesteld: De ideale wijk (Lokale Agenda 21), de eerder genoemde Handleiding Praktijkdag Toegankelijkheid (3VO) en een plaatselijk leefbaarheidsonderzoek onder mensen met een fysieke beperking (Gehandicapten Platform).

Deze drie publicaties zullen woensdag 21 maart tussen 9.00 en 13.15 uur op de praktijkdag van de drie organisaties in het St.-Franciscushuis aan de Does de Willeboissingel 11 in Den Bosch worden overhandigd aan twee wethouders van deze gemeente.

Praktijkdag
Op deze 'Praktijkdag' kunnen de aanwezigen bovendien zelf ervaren hoe het is om kind te zijn in het hedendaagse drukke verkeer, wat het betekent als oudere onderweg te zijn en hoe het voelt in een rolstoel of als slechtziende aan het verkeer deel te nemen.

Rolstoelgebruikers en ouderen moeten in het verkeer voortdurend tal van onnodige hindernissen overwinnen. Ruim tien procent van de Nederlandse bevolking leeft met beperkingen. Daarnaast nemen 1,6 miljoen jonge scholieren deel aan het verkeer. Onder de 1186 verkeersdoden van 1999 bevonden zich 83 kinderen onder de vijftien jaar en 342 mensen van zestig jaar en ouder.