pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
CG-Raad ongerust over
plannen nieuwe kabinet
De Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad is bezorgd over de plannen die het nieuwe kabinet voor het komend jaar heeft gepresenteerd. "Het streven van de CG-Raad: een volwaardig burgerschap voor mensen met een handicap of chronische ziekte, lijkt geen deel uit te maken van het streven van de regering", zegt de CG-raad in een reactie. De raad zegt vooral ongerust te zijn over de plannen met betrekking tot de WAO.

De voorzitter van de CG-Raad, Jan Troost,  noemt het "ronduit schrikbarend" dat veel arbeidsongeschikten hun inkomen zien terugvallen naar het absolute minimum. Volgens hem kloppen de cijfers ook niet die in de Sociale Nota over de WAO worden gepresenteerd. "Honderdduizenden WAO-ers werken", aldys Troost. "Momenteel is er helemaal geen sprake van een stijging van het aantal  WAO-gerechtigden". Daarnaast stelt hij, wil de regering ook nog eens bezuinigen op categorale bijzondere bijstand. Gemeenten verliezen daardoor ook de mogelijkheid inkomensondersteuning te bieden, waar veel mensen met een handicap of chronische ziekte nu op terug kunnen vallen.

Op het gebied van het onderwijs huldigt de CG-Raad het principe 'Gewoon als het kan, speciaal als het moet'. De Raad heeft de hoop gevestiugd op het wetsvoorstel Leerlinggebonden Financiering dat in november van dit jaar wordt besproken in de Eerste Kamer. Naar de Raad verwacht zal het aantal leerlingen met een handicap of chronische ziekte in het regulier onderwijs stijgen als het voorstel in beleid wordt omgezet.

Tenslotte is de CG-Raad ongerust over het feit dat het straks wellicht niet langer mogelijk is die medicijnen te krijgen die nodig zijn om met een chronische ziekte optimaal te functioneren, zoals volgens de Raad uit de plannen blijkt. Verzekeraars krijgen naar het oordeel van de Raad een te grote rol toebedeeld, waarbij het niet uitgesloten is dat zij elkaar gaan beconcurreren met 'flexibele assortimenten' en sommige medicijnen zelfs zullen overhevelen naar aanvullende verzekeringen. De CG-Raad noemt deze voorstellen onacceptabel.