pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 28 januari 2003)

Jaar van gehandicapten meest ambitieuze politieke initiatief in Europa ooit

In tal van Europese landen is deze maand het Europees Jaar van Gehandicapten  van start gegaan. Het grote evenement dat door het Griekse voorzitterschap en de Europese Commissie is georganiseerd, is bedoeld om iedereen bewust te maken van het feit dat er in Europa miljoenen mensen met een handicap zijn die dezelfde rechten behoren te hebben als niet gehandicapten. Het Europees Jaar voor mensen met een handicap is het meest ambitieuze politieke initiatief tot verwezenlijking van gelijke kansen voor gehandicapten dat ooit in Europa is ontplooid.

Het gaat in Europa om naar schatting 37 miljoen mensen met een handicap die net als niet gehandicapte mensen rechten hebben zoals het recht op toegang tot een baan, recht op voor hen toegankelijke gebouwen, toegang tot het internet om een paar voorbeelden te noemen. Zij willen wonen en werken als ieder ander, zij willen leven en recreëren als ieder ander. Vaak bestaan die rechten voor hen ook wel op papier, maar in de praktijk stuiten zij op tal van moeilijkheden.

In tal van Europese landen starten dan ook veel activiteiten, waarin de aandacht op al deze problemen wordt gevestigd endie tot doel hebben duurzame veranderingen tot stand te brengen.

Er is daarbij voor een aantal; speerpunten gekozen: arbeid, onderwijs en vrije tijd. Op tal van punten is op deze gebieden sprake van achterstand, zoals het niet kunnen krijgen van een baan of in die baan onderbetaald worden.

De EU heeft nieuwe wetgeving aangenomen die iedere vorm van directe en indirecte discriminatie van gehandicapten op het werk verbiedt. De lidstaten hebben besloten dat deze richtlijn uiterlijk 2003 ten uitvoer moet zijn gelegd. Een essentieel punt in deze richtlijn is dat alle bedrijven in de EU verplicht zijn tot een redelijke aanpassing aan de behoeften van gehandicapte werknemers.

Tot het jaar aan het eind van 2003 in Rome officieel zal worden afgesloten, worden overal activiteiten georganiseerd, plannen gemaakt en initiatieven genomen. Het Nationaal Comité in Nederland heeft bijvoorbeeld een website geopend, waarop wensen worden verzameld, die naar de informateur zullen worden gezonden. Op het lijstje staan nu al:

  • gratis parkeren voor gehandicapten,

  • altijd toegankelijke toiletten zonder een sleutel te hoeven vragen,

  • uniform beleid voor het gebruik van de invalidenparkeerkaart,

  • minder bureaucratie,

  • meer kijken naar de wensen van mensen die een beroep op de wvg moeten doen,

  • een gebruiksvriendelijker persoonlijk gebonden budget

Het jaar is duidelijk van start. Wij houden u op de hoogte.