pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 18 augustus 2005)
Ross stelt bestuurders verpleeghuis aansprakelijk voor wanbeheer
Staatssecretaris Ross van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten een aantal verantwoordelijken (persoonlijk) aansprakelijk te stellen voor de financiŽle schade die de inmiddels ontbonden Stichting Hestia in Arnhem, verantwoordelijk voor het verpleeghuis De Braamberg, heeft geleden. Te beginnen met een voormalig directeur/bestuurder, enkele leden van de Raad van Toezicht van de stichting en de accountant van de Stichting Hestia. 

Het is voor de eerste maal dat bestuurders en leden van een Raad van Toezicht in de zorgsector (persoonlijk) aansprakelijk worden gesteld. Staatssecretaris Ross gaat daartoe over, omdat zij in de toekomst zoveel mogelijk wil voorkomen dat verantwoordelijken gedurende langere tijd ongestoord kunnen disfunctioneren met hoge maatschappelijke kosten als gevolg.

Aanleiding voor onderzoek naar de Stichting was de grote financiŽle problematiek bij het verpleeghuis De Braamberg. Het verlies overtrof er de jaarlijkse omzet. Uit intensief onderzoek is volgens het ministerie gebleken dat de problematiek  voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan het disfunctioneren van verschillende verantwoordelijken. Bevindingen van dit onderzoek zijn volgens de staatssecretaris aanleiding om een gerechtelijke procedure met betrekking tot aansprakelijkheid te starten.

Het College sanering ziekenhuisvoorzieningen is verzocht de uitvoering van de aansprakelijkheidsstelling ter hand te nemen. Naar aanleiding van deze eerste gerechtelijke procedure willen minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross van VWS komen tot een modelaanpak voor aansprakelijkheidsstelling. Het aansprakelijk stellen van bestuurders, interim-managers en accountants moet volgens hen deel gaan uitmaken van het instrumentarium in het kader van goed bestuur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)