pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 13 november 2002)

Aantal arbeidsgehandicapten vorig jaar
met 57.000 (vooral) vrouwen gestegen

Het aantal personen dat door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd wordt in het uitvoeren of verkrijgen van werk is in het jaar 2001 vergeleken met het jaar 2000 met 57.000 gestegen. De toename kwam vooral voor rekening van vrouwen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het jaar 2001 waren ruim anderhalf miljoen mensen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd bij het uitvoeren of het verkrijgen van werk. Dat is veertien procent van de bevolking van 15 tot 64 jaar. De toename met 57.000 personen betreft niet minder dan 50.000 vrouwen. Deze sterke stijging bij de vrouwen en de relatief geringe toename bij de mannen is in lijn met de ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

In de leeftijdsgroepen tot 35 jaar zijn meer vrouwen dan mannen arbeidsgehandicapt. In het jaar 2001 was van de 15 tot 24-jarige mannen en vrouwen respectievelijk 4 en 6 procent arbeidsgehandicapt. Bij de 25 tot 34-jarige mannen en vrouwen was het respectievelijk 8 en 11 procent. In de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar ging het om ruim een kwart van de mannen en twintig procent van de vrouwen.

De arbeidsdeelname van mensen met een aandoening was in 2001 aanzienlijk lager dan die van de totale bevolking van 15 tot 64 jaar. Van alle arbeidsgehandicapten behoort iets meer dan de helft tot de werkzame beroepsbevolking, terwijl van de personen die niet arbeidsgehandicapt zijn ruim tweederde werkt. Daarnaast zou 11 procent van de arbeidsgehandicapten werk van 12 uur of meer per week willen hebben. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan bij de niet-arbeidsgehandicapten.

De weergegeven cijfers zijn afkomstig uit de enquête beroepsbevolking. Hoewel het gaat om een zeer grote enquête, betreft het een steekproefonderzoek en hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge.