pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 9 augustus 2005)
Forse kritiek van Arbeidsinspectie op
instellingen in de gehandicaptenzorg
Zestig procent van de instellingen in de gehandicaptenzorg doet onvoldoende om lichamelijke belasting van werknemers zodanig te beperken dat schade aan de gezondheid wordt voorkomen. Hoewel de instellingen steeds meer maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen agressie en geweld van cliŽnten, schiet ook deze aanpak nog tekort. Dit blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Van Hoof van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De resultaten van de inspecties zijn representatief voor de sector als geheel. In totaal werken zo'n 120.000 mensen in de gehandicaptenzorg. De belangrijkste arbeidsrisico's waarmee zij te maken hebben  zijn lichamelijke belasting, zoals zwaar tillen en psychische belasting, zoals werkdruk en onveiligheid. Volgens het rapport zijn dit dan ook de voornaamste oorzaken van het ziekteverzuim en WAO-instroom in de sector.

Convenant
Vanwege de grote gezondheidsrisicoís voor werknemers hebben sociale partners in 2001 een convenant afgesloten om de arbeidsomstandigheden in de gehandicaptenzorg te verbeteren. Deze afspraken liepen tot 2004. In die periode zijn praktische maatregelen ontwikkeld om de lichamelijke en psychische belasting van werknemers te verminderen. Zo is er bijvoorbeeld een Arbo-werkpakket gemaakt waarmee instellingen de risicoís kunnen opsporen en aanpakken. De Arbeidsinspectie heeft nu gekeken in hoeverre de instellingen daadwerkelijk gebruik maken van de resultaten van het convenant.

Eisen tot verbetering 
Het rapport stelt dat vooral de aanpak van lichamelijk zwaar werk achterblijft. Bij bijna 20 procent van de instellingen is sprake van een structureel probleem, bij 40 procent is verbetering nodig. De Arbeidsinspectie vindt het zorgelijk dat de instellingen onvoldoende oog hebben voor verbetermaatregelen en te weinig gebruik maken van bestaande hulpmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om elektrisch in hoogte verstelbare bedden, tilliften om patiŽnten die niet zelf kunnen bewegen te verplaatsen, glijlakens en in hoogte verstelbare douchestoelen en aankleedtafels. Daarnaast constateerde de inspectie dat werknemers niet altijd goede instructies en voorlichting krijgen over manieren om veilig te tillen. In totaal stelden de inspecteurs 319 keer een eis tot verbetering in en werden 32 waarschuwingen gegeven.

Specifieke risico's
Wel verbetert volgens het rapport
het beleid om werknemers te beschermen tegen agressie en geweld van cliŽnten. Toch zijn de maatregelen die de instellingen nemen volgens de Arbeidsinspectie vaak nog niet compleet. Ruim tweederde van de instellingen past niet alle in het convenant ontwikkelde instrumenten toe. Het betreft onder meer een alarmeringssysteem, voorlichting, training, opvang en nazorg, gedragscode en organisatorische maatregelen. Daarnaast is volgens de Arbeidsinspectie aandacht nodig voor specifieke risicoís zoals bij de nachtopvang en de inzet van invalkrachten en leerlingen.

De Arbeidsinspectie gaat de resultaten van de inspecties bespreken met de sociale partners en de Inspectie Gezondheidszorg. Ook blijft de Arbeidsinspectie controleren in de gehandicaptenzorg, vooral op het punt van de lichamelijke belasting van werknemers.
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)