pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 4 juni 2002).

Uitgaven zorg in 2001
weer fors gestegen

De uitgaven aan zorg zijn in het jaar 2001 weer fors gestegen. De uitgaven stegen in dat jaar met 9,2 procent tot ruim 46 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de nieuwe statistiek Zorgrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitgaven aan gezondheidszorg zijn in 2001 gestegen met 8,3 procent, terwijl de uitgaven aan welzijnszorg zijn toegenomen met 11,2 procent. Deze stijging is volgens het CBS onder meer veroorzaakt door hogere loonkosten in de instellingen, tariefsverhogingen bij vrije beroepsbeoefenaren en extra capaciteit voor het wegwerken van wachtlijsten. In 2001 is per hoofd van de bevolking 2870 euro aan zorg uitgegeven. Dat is een toename van 8,3 procent ten opzichte van het jaar 2000. Toen werd per hoofd van de bevolking 2649 euro uitgegeven.

Binnen de gezondheidszorg vormen de algemene ziekenhuizen de grootste categorie. In het jaar 2001 zijn de uitgaven hier met 8,7 procent gestegen tot 7,5 miljard euro. Deze stijging is volgens het CBS met name te wijten aan hogere loonkosten. Aan de praktijken van vrije beroepsbeoefenaren (huisartsen, specialisten, tandartsen, verloskundigen en paramedici) is in 2001 bijna 5,6 miljard euro uitgegeven. Dit is 7,6 procent meer dan in 2000. Tariefsstijgingen zijn hiervan een belangrijke oorzaak.

Uitgaven aan welzijnszorg zijn met 11,2 procent gestegen. De stijging van de uitgaven aan welzijnszorg in 2001 is met 11,2 procent hoger dan die van de uitgaven in de gezondheidszorg. Ook in 2000 was dit het geval. Dit verschil hangt voornamelijk samen met de extra middelen die vanaf 2000 zijn ingezet voor het wegwerken van wachtlijsten. Deze zijn vooral terechtgekomen bij de instellingen op het gebied van verpleging en verzorging. Binnen de welzijnszorg laten de uitgaven aan verpleeghuizen, thuiszorginstellingen en de verstrekkers van gehandicaptenzorg in 2001 stijgingen zien van ruim boven de tien procent. De stijging van de uitgaven aan verzorgingshuizen blijft hier aanzienlijk bij achter.