pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 23 augustus 2002).

Landelijke CliŽntenraad ingesteld

Zeven maanden na de invoering van de Wet Structuur Werk en Inkomen is gisteren, overeenkomstig de wens van de Tweede Kamer, de Landelijke CliŽntenraad een feit geworden. Uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en mensen met een handicap hebben daarmee een nieuwe gezamenlijke stem gekregen.

De Raad zal overeenkomstig de wet regelmatig overleg voeren met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), de Centra voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Raad heeft een onafhankelijk voorzitter. Dat is de heer Jan Laurier, oud-wethouder Sociale Zaken in Leiden.

De nieuwe CliŽntenraad behartigt de belangen van de cliŽnten op het gebied van  werk en inkomen en gaat zich verdiepen in het beleid en de uitvoering. De onderwerpen waarover de raad zich het komend half jaar zal buigen zijn onder meer de WAO, gesubsidieerde arbeid en reÔntegratie.

De CliŽntenraad heeft ook tot taak ervoor te zorgen dat de stem van de cliŽnt wordt gehoord bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In het voorjaar van 2003 zal de Landelijke CliŽntenraad een conferentie over cliŽntenparticipatie organiseren.

In de Landelijke CliŽntenraad hebben deelnemers uit de volgende organisaties zitting:

Landelijke organisaties:

 • Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)

 • CliŽntenbond in de geestelijke gezondheidszorg/Stichting Landelijke PatiŽnten en Bewonersraden in de geestelijke gezondheidszorg (CliŽntenbond/LPR)

 • CNV

 • CoŲrdinatieorgaan Samenwerkende Ouderorganisaties (CSO)

 • Federatie van Ouderverenigingen (FvO)

 • FNV

 • Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA)

 • Samenwerkingsverbanden Landelijk Overleg Minderheden (LOM)

Gemeentelijke cliŽntenorganisaties:

 • Landelijk Netwerk CliŽntenoverleg/ Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk (LNCO/SWMZW)

 • Landelijk overleg cliŽntenraden Sociale Zekerheid (Loc SZ)

 • Landelijke Vereniging voor Thuislozen (LVT)