pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 29 augustus 2003)

Ouderenorganisaties, de CG-Raad en FvO
stappen uit overleg Dienstverleningsstelsel

De samenwerkende ouderenorganisaties (CSO), de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) zijn uit het overleg Dienstverleningsstelsel gestapt. Aanleiding is een geheel nieuwe visie op dit stelsel die ambtenaren van het Ministerie van VWS op tafel hebben gelegd. De organisaties vinden deze nieuwe visie onacceptabel en deze gaat, zeggen zij, bovendien tegen alle afspraken in.

Het Dienstverleningsstelsel is bedoeld om de zorgkosten terug te dringen. Het uiteindelijke doel is een Dienstenwet, waarin de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg), delen uit de Welzijnswet en delen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn opgenomen.

Meer macht bij gemeenten

Volgens de ouderenorganisaties blijkt nu dat de landelijke overheid zich beperkt tot een vage Dienstenwet en wordt nog meer macht bij gemeenten gelegd.

Hoewel het kabinet Balkenende II zegt dat chronisch zieken en gehandicapten worden ontzien, blijkt uit de op tafel gelegde visie het tegenovergestelde, vinden de gezamenlijke organisaties. "De landelijke overheid is niet geļnteresseerd in mensen met een handicap of chronische ziekte en senioren die aangewezen zijn op ondersteuning", aldus de tekst in een persbericht dat de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) heeft uitgegeven. "Participatie, zeggenschap, keuzemogelijkheden, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn loze begrippen geworden". De gezamenlijke organisaties voegen eraan toe dat het in maart 2002 door de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de drie belangenorganisaties ondertekende Wvg-protocol geen waarde meer lijkt te hebben. In dat protocol staat precies op welke voorzieningen de mensen recht hebben.

"Bezuinigingsmaatregel"

In de ogen van de CG-Raad was dat protocol een handvat voor gehandicapten om hun recht op te eisen bij de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wvg. Volgens de voorzitter van de CG-Raad, Jan Troost, is er sprake van een bezuinigingsmaatregel.

De CG-Raad, FvO en CSO werken hun bezwaren uit in een brief aan staatssecretaris Ross-Van Dorp en de Tweede Kamer. De minister moet volgens deze organisaties een uitspraak doen over de richting die hij op wil en deze met de Tweede Kamer delen. De belangenorganisaties eisen dat de minister afstand neemt van de ambtelijke notitie, die volgens de organisaties tegen de visie van de Kamer ingaat en breekt met wettelijk vastgelegde rechten en gemaakte afspraken.

Discussiestuk

Het ministerie wil inhoudelijk niet op de kwestie ingaan. Het zou om een discussiestuk gaan. De kwestie staat inmiddels op de agenda van de kabinetsbesprekingen over de begroting. In november kan de Tweede Kamer een beleidsbrief over de kwestie tegemoet zien.