pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 31 december 2005)
Discriminatie van mensen met een handicap vanaf 2006 strafbaar 
Met ingang van 1 januari 2006 wordt discriminatie van mensen wegens hun handicap strafbaar. Het aanzetten tot haat of geweld tegen gehandicapten kan eveneens tot vervolging leiden. De wet heeft betrekking op de discriminatie van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Ook chronisch zieken vallen onder de reikwijdte van de wet, maar dan moet die chronische ziekte tevens een handicap zijn.

De nieuwe wet richt zich op alle burgers en heeft tot doel discriminatie van gehandicapten in het sociaal-economisch verkeer te bestrijden. Het beledigen en het aanzetten tot haat of geweld wegens een handicap, kan leiden tot vervolging. Ook het bieden van ondersteuning aan discriminatie is strafbaar. 

Bedrijven of diensten die - zonder dat daarvoor een goede reden bestaat - niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap, kunnen gerechtelijk worden vervolgd. Gehandicapten kunnen aangifte doen. Uit het discriminatieverbod kan voortvloeien dat sommige ondernemers ontbrekende voorzieningen moeten treffen. Een dergelijke voorziening moet wel 'in redelijkheid' verwacht kunnen worden en mag voor de ondernemer niet 'onevenredig belastend' zijn. Het oordeel daarover is aan de rechter.

 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)