pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 27 november 2002)

 

Wet op leerlinggebonden financiering
in Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 26 november de wet op de leerlinggebonden financiering aangenomen. Leerlinggebonden financiering - ook wel het rugzakje genoemd - houdt in dat leerlingen met een handicap zoveel mogelijk onderwijs kunnen volgen op reguliere scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Het wetsvoorstel werd al in december 2001 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen, maar werd op 23 april 2002 politiek controversieel verklaard naar aanleiding van de val van het kabinet Kok II. Door het aantreden van het Kabinet Balkenende kwam die politieke controversialiteit te vervallen. Bij de behandeling in de Eerste Kamer stemden de fractie van de VVD (met uitzondering van mevrouw Bierman-Beukema toe Water) en de fractie van de SP tegen, omdat men er in deze fracties onder meer aan twijfelt of de leerlinggebonden financiering wel de juiste oplossing is voor gehandicapte kinderen, ook omdat het kan leiden tot een extra belasting van toch al overbelaste leraren.

De Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad Nederland en de Federatie van Ouderverenigingen hebben jaren gevochten voor deze regeling en zijn blij met de wet. Zij menen dat kinderen met een handicap nu de kans hebben om van jongs af aan in de maatschappij te integreren.