pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op18 september 2002).

Federatie van Ouderverenigingen
uit forse kritiek op miljoenennota

De Federatie van Ouderverenigingen heeft forse kritiek geuit op de miljoenennota. Voor de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap lijken ambitieuze doelstellingen te worden gesteld, zo zegt de federatie in een reactie, maar de middelen ontbreken. Knelpunten worden niet aangepakt en voorwaarden voor echte vraagsturing worden niet vervuld, stelt de federatie die deze kritiek dan ook samenvat in het commentaar: "Goed beleid vraagt meer dan mooie woorden".

"Helaas lijkt het in de plannen van het kabinet niet te gaan om de persoon met een verstandelijke handicap en zijn ouders/verwanten", aldus de verklaring, waarin wordt gesteld dat de kwaliteit van bestaan van mensen met een ernstige verstandelijke handicap al jaren ernstig onder de maat is. Volgens de federatie wordt echter geen aanzet geleverd tot verbetering. Ook wordt er geen stimulans gegeven om mensen met intensieve zorgvragen te laten profiteren van de wachtlijstaanpak. De federatie van ouderverenigingen meent dat de invoering van eigen bijdragen voor alle AWBZ-functies voor veel mensen met een handicap zal leiden tot ernstige inkomensachteruitgang.

De Federatie van Ouderverenigingen zegt in haar reactie dat in de miljoenennota onvoldoende wordt aangegeven hoe men er voor wil zorgen dat mensen met een verstandelijke handicap op eigen wijze aan het leven kunnen deelnemen. "Geen geld voor onderwijs, geen geld voor vrije tijd. Er komt slechts geld beschikbaar voor mensen met een lichte verstandelijke handicap die ernstig maatschappelijk probleemgedrag vertonen", aldus de federatie die zegt: "Terecht wordt gesteld dat de klant moet kunnen kiezen, maar om cliŽnten mondiger te maken zijn voorzieningen en wet- en regelgeving nodig. Deze ontbreken echter in de plannen van het kabinet.", aldus de reactie.

De Federatie stelt voorts dat er ook sprake is van een dienstenwet, waarmee straks hulpmiddelen en thuiszorg via de gemeente geregeld worden. Dit zal volgens de federatie echter leiden tot dezelfde rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid als we nu al kennen voor de Wvg, aldus de kritiek.