pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 16 februari 2007)
Faillissement FvO aangehouden
Mogelijk toch doorstart Federatie van Ouderverenigingen voor kerntaken
De Ondernemingsraad van de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) heeft deze week bij de rechter op formele gronden bezwaar gemaakt tegen de faillissementsaanvraag van de federatie. Het bestuur van de FvO had volgens de Wet op de Ondernemingsraden de Ondernemingsraad advies moeten vragen en dat was niet gebeurd. Volgens de OR zou uitstel van het faillissement ruimte bieden voor nader overleg. De rechter besloot daarop het faillissement aan te houden en verwees bestuur en OR terug naar de onderhandelingstafel.

De Ondernemingsraad besloot bezwaar aan te tekenen omdat de raad vond dat er bij de faillissementsaanvraag onvoldoende aandacht was gegeven aan de belangen van de personeelsleden. Nu een faillissement uitspreken zou betekenen dat een kleine vijftig medewerkers op straat zouden komen te staan. 

De Ondernemingsraad heeft daarom samen met de vakbond ABVAKABO FNV en met een aantal andere organisaties gesprekken gevoerd met het Fonds PGO en met een aantal andere betrokken organisaties. Het Fonds PGO was de belangrijkste financier van de Federatie van Ouderverenigingen en beŽindigde de subsidierelatie per 1 januari. Het resultaat van deze besprekingen is onder meer dat Ad Poppelaars, directeur van de CG-Raad (Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad), heeft aangegeven dat er garanties voor werk en gelijkluidende arbeidsvoorwaarden zullen worden gegeven zodra subsidies toegewezen worden voor de belangrijkste kerntaken van de FvO. Volgens de Ondernemingsraad sluit dit aan bij de intentie van de voorzitter van Fonds PGO. Het fonds wil de curator een aanpak bieden met als doel de operationele, uitvoerende aspecten van de kerntaken van de Federatie van Ouderverenigingen zoveel mogelijk overeind te houden binnen het verband van de CG-Raad met welke organisatie het FvO al geruime tijd nauw samenwerkt.

Een dergelijke werkwijze zou betekenen dat bijna alle medewerkers bij een mogelijke doorstart op onderdelen van de FvO zouden kunnen doorwerken, waarmee ook veel ervaring behouden blijft. Voor de kleine groep medewerkers die buiten deze regelingen zouden vallen, wordt gewerkt aan een sociaal plan. 

Veel reacties

Ondertussen stromen de reacties van de aangesloten organisaties en leden bij de Federatie van Ouderverenigingen binnen. Namens de vijf aangesloten organisaties wordt gereageerd met onder meer:  "(..) We zullen ons nu op korte termijn bezinnen op de vraag hoe wij de belangrijkste taak die de FvO voor de vijf ouderverenigingen vervulde - onze collectieve belangenbehartiging, zowel landelijk, regionaal als lokaal - opnieuw vorm kunnen geven. En ook de juridische dienstverlening die de ouderverenigingen, mede door tussenkomst van de FvO, aan hun leden bieden, mag niet lijden onder het failliet van de FvO" (..)

In de vele bijdragen wordt kritiek geuit, maar wordt ook veel waardering voor de organisatie uitgesproken. Voor deze reacties verwijzen wij naar de website van de Federatie van Ouderverenigingen.

 

 

 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)