pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 26 april 2006)
Groot aantal kinderen zit thuis
Geen gelijke kansen voor mensen
met verstandelijke beperkingen
"Het wordt tijd dat Nederland de gelijke behandeling van mensen met verstandelijke beperkingen gaat waarmaken. Toegang tot regulier onderwijs en de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met verstandelijke beperkingen blijkt in Nederland zorgelijk. De meeste kinderen met verstandelijke beperkingen gaan naar speciale scholen. Bovendien zit een groot aantal kinderen met verstandelijke beperkingen in Nederland helemaal thuis". Dat zegt de Federatie van Ouderverenigingen in een persbericht naar aanleiding van een rapport dat is geschreven door Jacqueline Schoonheim, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht en dat vandaag in Nieuwspoort zal worden gepresenteerd.

Het rapport "Rights of people with intellectual dissabilities: acces to education and employment in the Netherlands" *) is opgesteld door het Open Society Institute (OSI). Deze organisatie heeft op dit onderwerp meer landen kritisch gevolgd en daarover rapporten uitgebracht. Bij het opstellen van dit rapport is samengewerkt met de Federatie van Ouderverenigingen (FvO).

Meer keuzemogelijkheden nodig 

Het rapport geeft aan dat mensen met verstandelijke beperkingen geen gelijke kansen hebben op toegang tot onderwijs en werk. Waar het het onderwijs betreft kunnen ouders van kinderen met beperkingen sinds 2003 hun kind op een reguliere school plaatsen via een leerling gebonden budget (het zogenaamde 'rugzakje'). Uit het rapport blijkt dat een beperkt aantal kinderen met verstandelijke beperkingen met gebruik van dit budget overstapt van speciaal naar regulier onderwijs. Het zogenaamde 'rugzakje' zou echter meer keuzemogelijkheden moeten geven, zodat ouders het budget kunnen gebruiken voor de specifieke ondersteuning die hun kind nodig heeft.

Begeleid werken heeft de voorkeur

Waar het werk betreft hebben mensen met verstandelijke beperkingen doorgaans de mogelijkheid om te werken in sociale werkvoorzieningen of in een vorm van begeleid werken. Begeleid werken heeft internationaal de voorkeur, omdat het mensen met verstandelijke beperkingen betere kansen voor onafhankelijkheid en integratie biedt. Het rapport wijst echter uit dat in Nederland volwassenen met verstandelijke beperkingen voor het grootste deel in sociale werkvoorzieningen werken.

Aanbevelingen

Het rapport dat vandaag wordt aangeboden aan de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de ondervoorzitter van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, komt met 25 concrete aanbevelingen om de situatie voor mensen met verstandelijke beperkingen te verbeteren.

*) "Het recht van mensen met verstandelijke beperkingen: toegang tot onderwijs en werk in Nederland".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)