pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 3 september 2003)

Voorzitter CG-Raad voorspelt "een hete herfst"

"Nederland gaat richting de half miljoen
gehandicapten onder armoedegrens"

Nederland telt 2,4 miljoen mensen met een ernstige handicap of chronische ziekte. Zo'n vijfenzeventig procent is verzekerd via het Ziekenfonds. Van hen leven naar schatting zo'n 325.000 mensen met een handicap onder of rond de armoedegrens. Met de voorgenomen maatregelen van het kabinet zullen de kosten voor mensen met een chronische ziekte of handicap fors oplopen. Nederland gaat richting de half miljoen mensen met beperkingen die onder de armoedegrens gaat leven.

Deze boodschap bracht Jan Troost, voorzitter van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad, gisteren naar buiten tijdens een persconferentie in Nieuwspoort, waar hij samen met Lodewijk de Waal, voorzitter van de FNV, zijn ernstige zorg over de voorgenomen maatregelen uitsprak. Maar "we laten het er niet bij zitten", zo kondigde hij ook acties aan, die zowel in Den Haag als in het land zullen worden gehouden. "U hoort nog van ons. Een volwaardig burger komt op voor zijn recht. Dit is pas het eerste signaal", aldus Troost, die na de warme zomer een "hete herfst" voorspelde.

Troost zei te weten dat het kabinet de opdracht heeft om drie miljard euro op de zorg te bezuinigen. "Maar de voorgenomen maatregelen maken de zorg geen euro goedkoper", aldus Troost. "De kosten worden alleen maar verschoven". De Nederlandse burger draait voor de kosten op, zei hij en "voor ieder mens met een handicap of chronische ziekte komt dat hard, hťťl hard aan".

"Voorsorteren naar een nieuw stelsel
van ziektekostenverzekeringen"

"Grote zorg" was ook de reden dat de FNV en CG-Raad, nu al een signaal wilden afgeven hoewel het anderhalve week voor Prinsjesdag is, zo zei eerder deze middag FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. De Waal: "Het gaat om een opeenstapeling van maatregelen die het kabinet over de jaren 2003, 2004 en 2005 wil nemen. Een opeenstapeling van maatregelen die ook tot een opeenstapeling van inkomenseffecten zal leiden". Hij noemde de onevenredige verhoging van de nominale ziekenfondspremies en de pakketverkleiningen. Als voorbeeld noemde hij het zittend ziekenvervoer. Als dat uit het ziekenfondspakket verdwijnt, dan zullen mensen dat zelf moeten gaan betalen of ze zullen zich moeten bijverzekeren.

De inkomensgevolgen van de voorgenomen maatregelen tellen op tot hele grote bedragen, zo zei De Waal. "Als vertegenwoordigers van patiŽnten en verzekerden zijn de CG-Raad en de FNV wel gewend dat er een en ander wordt geschrapt en bezuinigd", aldus De Waal, "maar een dergelijke opeenstapeling van inkomenseffecten is zeldzaam". Volgens De Waal gaat een alleenstaande over de jaren 2003, 2004 en 2005 ongeveer 450 euro meer betalen en een gezin met twee kinderen ongeveer 1000 euro. "En als dat gezin pech heeft met de gezondheid, kan dat oplopen tot 1300 euro, enkel en alleen dankzij de maatregelen in de ziektekostenverzekeringen", aldus De Waal die stelde dat die pechvogels vooral bij de mensen met lage inkomens en/of een zwakke gezondheid moeten worden gezocht. "Precies de mensen die premier Balkenende zegt te willen beschermen". Volgens De Waal praat het kabinet graag over inkomenscompensatie voor mensen met een laag inkomen en/of een zwakke gezondheid. De Waal zei daar echter niet in te geloven. "Het is technisch vaak onmogelijk, er wordt veel te weinig geld uitgetrokken voor een serieuze inkomensreparatie en je moet dan tot de conclusie komen dat het kabinet dat eigenlijk ook niet wil", aldus de FNV-voorzitter.

"Zorg eerder duurder dan goedkoper"

De Waal constateerde voorts dat de zorg door deze maatregelen eerder duurder wordt dan goedkoper. Hij zei het merkwaardig te vinden dat er vooral in de Ziekenfondsverzekering wordt gesneden terwijl daar zijns inziens geen sprake is van grote financiŽle problemen. De kosten van de Ziekenfondsverzekering stijgen al jaren met drie procent boven inflatie. Dat is volgens De Waal precies wat je kunt verwachten door vergrijzing, technische ontwikkelingen en de inhaalvraag na alle "wachtlijst-ellende".

Volgens de FNV-voorzitter doen de echte problemen zich voor bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waar de kosten met tien procent per jaar stijgen. De AWBZ is volgens De Waal  "verworden tot de enige sociale verzekeringswet van Nederland, waarbij de overheid geen enkele verantwoordelijkheid voor een beheerste kostenontwikkeling wenst te nemen". In theorie is die taak opgedragen aan de zogeheten zorgkantoren en de Regionale Indicatieorganen, zo zei De Waal. Alleen, zo zei hij, hebben die organisaties geen enkel belang bij een beheerste kostenontwikkeling.

De FNV-voorzitter zei zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat er wordt voorgesorteerd naar een nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen. Een nieuw stelsel dat niet alleen nominale premies kent, maar ook een beperkt verstrekkingenpakket en een hoog eigen risico.

"Gehandicapten kķnnen zich niet verzekeren"

Waar het de verkleining van het verstrekkingenpakket betreft noemde De Waal het voorbeeld van het zittend ziekenvervoer. Wanneer het zittend ziekenvervoer uit het ziekenfondspakket verdwijnt, dan zullen de mensen dat zelf moeten gaan betalen of ze zullen zich moeten bijverzekerden, zei hij. Wat het bijverzekeren betreft zei Jan Troost aan het eind van de bijeenkomst een ieder wat dat betreft uit de droom te kunnen helpen. "Gehandicapten kķnnen zich niet verzekeren", zei hij. Hij vergeleek gehandicapten met brandende huizen waar geen verzekeringsmaatschappij de vingers aan wil branden.

Acties

Op een vraag wat er nu met deze gegevens gaat gebeuren antwoordde De Waal dat de FNV en CG-Raad met dit signaal in de eerste plaats de politiek en Kamerfracties willen proberen te overtuigen dat het anders moet. Hij dacht voorts aan reparaties via het CAO-overleg. Ook staken, antwoordde hij op een vraag, maakte zeker onderdeel van de mogelijke maatregelen uit, al werd uit het antwoord duidelijk dat dit niet een eerste prioriteit was.

Jan Troost zei dat de CG-Raad een achterban heeft van 140 organisaties op wie een beroep zal worden gedaan iedere dag aan te geven wat de nadelige gevolgen van de voorgenomen maatregelen zijn. Voorts zal samenwerking worden gezocht en is er trouwens al met onder meer ouderenorganisaties.

De voorzitter van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad sprak tenslotte ook nog een waarschuwing uit. Iedereen wordt ouder, zo waarschuwde hij. Dat betekent dat iedereen vroeg of laat met een chronische ziekte of  handicap krijgt te maken.