pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG    pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 23 mei 2002).

Meer mensen in projecten begeleid wonen
komen in aanmerking voor huursubsidie

Met ingang van 1 juli 2002 kunnen meer mensen in projecten begeleid wonen in aanmerking komen voor huursubsidie. Dat heeft staatssecretaris Remkes van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) besloten naar aanleiding van een evaluatie van de werking van de huursubsidiewet. De extra huursubsidie die met deze wijziging gemoeid zal zijn wordt geschat op een bedrag van 300.000 tot 1.000.000 Euro per jaar.

Ook huurders die niet zelfstandig wonen kunnen huursubsidie krijgen als zij wonen in woongebouwen die daartoe door de staatssecretaris zijn aangewezen. Sinds de nieuwe Huursubsidiewet in 1997 in werking trad zijn er 94 woongebouwen aangewezen, waarbij het gaat om 741 woonruimten in begeleid wonen projecten. In deze projecten wonen vooral verstandelijk gehandicapten en (ex)psychiatrische patiënten. Veertig procent van hen ontving in de jaren 2000 en 2001 subsidie.

Op dit moment komen mensen in projecten begeleid wonen alleen in aanmerking voor huursubsidie als de projecten minimaal vier en maximaal vijfentwintig privé-ruimten omvatten. Vooral de minimumeis blijkt te leiden tot afwijzingen van aanvragen. Daarom zal de staatssecretaris deze minimumeis per 1 juli 2002 schrappen. Tegelijkertijd wordt ook de eis geschrapt dat gemeenschappelijke ruimten bij elkaar niet groter mogen zijn dan de privé-ruimten tezamen. Ook deze eis leidde tot knelpunten.