pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 
de krant

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 14 nov. 2003)

ANGO met protestkaarten en brieven
over kabinetsplannen naar Den Haag

De ANGO, een algemeen landelijke organisatie van, voor en door mensen met een functiebeperking, gaat op maandag 17 november met een pakket protestkaarten en -brieven naar Den Haag om deze te overhandigen aan de voorzitter van de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. M.I. Hamer. Het protest geldt de kabinetsplannen die de ANGO voor mensen met functiebeperkingen "desastreus" noemt.

Volgens de ANGO  hebben de voorstellen van Balkenende II grote onrust veroorzaakt bij de achterban van de ANGO. Vele tientallen mensen stuurden brieven waarin zij becijferden hoeveel zij er de komende tijd op achteruit zullen gaan. De mensen zijn bang, zo zegt de ANGO, dat ze de hoge kosten voor de gezondheidszorg straks niet meer kunnen betalen. Weliswaar is een compensatieregeling aangekondigd, maar mensen met een handicap of chronische ziekte moeten de bedragen eerst wel voorschieten, aldus de ANGO.

Angst voor toekomst

Verder spreken mensen met een functiebeperking met de kaarten en brieven hun grote angst uit voor de toekomst van de WAO, die - als de voortstellen die het kabinet op Prinsjesdag bekend maakte allemaal worden aangenomen - grotendeels wordt afgeschaft en het perspectief van gedeeltelijk arbeidsongeschikten uiterst onzeker wordt. De ANGO zegt niet te geloven dat werkgevers zich tot het uiterste zullen inspannen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk te krijgen. Dat betekent, zegt de ANGO, dat mensen die nu een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen die gebaseerd is op hun laatst verdiende loon, straks voor dat deel op het sociaal minimum terechtkomen.

De ANGO spreekt voorts grote zorgen uit over de lijsten die gebruikt gaan worden bij keuringen. De ANGO wil de keuringen laten zoals ze zijn. Bovendien vindt de organisatie de Extra Garantieregeling Beroepsrisico's geen goed idee.