pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 14 juni 2004) 
Kort geding Valys dient 
op 29 juni in Den Haag
Het kort geding over het nieuwe vervoerssysteem Valys, dat een aantal gehandicapten- en patiŽntenorganisaties heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat, dient op 29 juni 2004 voor de Rechtbank in Den Haag. De zitting is openbaar en begint 's morgens om 10.00 uur.

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad en de Federatie van Ouderverenigingen dreigden al in april naar de rechter te stappen als staatssecretaris Ross van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zou blijven vasthouden aan de kilometerlimieten in het nieuwe vervoerssysteem. De definitieve stap werd gezet toen een laatste gesprek op 1 juni van de CG-Raad, de FVO en vertegenwoordigers van andere patiŽntenorganisaties met de staatssecretaris over deze regeling vruchteloos bleek.

Kilometerlimieten

Tot 1 april van dit jaar konden mensen met functiebeperkingen onbeperkt gebruik maken van het bovenregionaal vervoerssysteem Traxx tegen een tarief dat gelijk was aan de tarieven van het Openbaar Vervoer. In het nieuwe systeem Valys zijn echter kilometerlimieten aangebracht. Dat houdt in dat mensen die door hun beperking niet met de trein kunnen reizen een budget van 900 km per jaar toegewezen krijgen. Mensen die nog wel met de trein kunnen reizen, krijgen een budget van 450 kilometer per jaar. Zij betalen daarbij Ä 0,16 per kilometer. Als het budget op is, kan een pashouder tegen een kilometertarief van Ä 1,25 reizen. De nieuwe regelingen leidden tot honderden klachten van mensen met een handicap.

"Inbreuk op bewegingsvrijheid"

De gehandicaptenorganisaties zijn het met de nieuwe regelingen dan ook volstrekt oneens. Zij noemen de nieuwe regeling Valys in strijd met het recht op gelijke behandeling. Iedereen kan en mag zich met het openbaar vervoer verplaatsen tegen de gangbare tarieven. Dat geldt, zeggen de organisaties, nu niet meer voor mensen met een beperking. Zij noemen de nieuwe regeling Valys  een ernstige inbreuk op de bewegingsvrijheid van mensen met functiebeperkingen en achten de nieuwe regeling zelfs in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)