pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 22 oktober 2002).

Organisaties willen behandeling Regeling
Leerlinggebonden Financiering (LGF)

De Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) hebben de leden van de Eerste Kamer opgeroepen de regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF), die voor dinsdag 29 oktober op de agenda van de Eerste Kamer staat, te behandelen en niet opnieuw controversieel te verklaren.

Deze regeling die ook wel met 'Het Rugzakje' wordt aangeduid, zou al dit voorjaar in behandeling worden genomen, maar werd na de val van het kabinet Kok II controversieel verklaard, waardoor deze  behandeling niet doorging. Nu er ook een eind is gekomen aan het kabinet Balkenende, pleiten de CG-Raad en de FvO ervoor de regeling nu wel te behandelen.

De CG-Raad en de Federatie van Ouderverenigingen vinden de invoering van de Leerlinggebonden Financiering ('Het Rugzakje') belangrijk omdat het ouders van kinderen met een handicap meer mogelijkheden geeft de school te kiezen die zij voor hun kind het beste vinden. Ouders zitten dan niet meer vast aan de school voor Speciaal Onderwijs, die vaak ver uit de buurt ligt en veel meer reistijd vergt. Zij kunnen dan kiezen voor een school in de buurt. Kinderen met een handicap krijgen dan de kans om van jongs af aan te integreren in de maatschappij.

Volgens de CG-Raad en de FvO blijkt uit onderzoek en ervaringen in het buitenland dat zowel kinderen met als kinderen zonder handicap baat hebben bij integratie. Beide groepen kunnen van elkaar leren.

Bovendien zijn de CG-Raad en de Federatie van Ouderverenigingen bang dat de geplande invoeringsdatum niet wordt gehaald als het wetsvoorstel opnieuw controversieel wordt verklaard en invoering met minstens een jaar wordt uitgesteld.