pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 26 mei 2006) 
Chronisch zieken stappen naar rechter om no-claim op te eisen
Een groep ziekenfondsverzekerden met een chronische ziekte stapt naar de rechter om alsnog hun no-claim voor 2005 op te eisen. Ze stellen dat minister Hoogervorst een korting in het leven heeft geroepen die mensen met een chronische ziekte discrimineert. De rechtszaak wordt gefinancierd door de Socialistische Partij (SP) en door gezonde mensen die de no-claimregeling oneerlijk vinden. 

Agnes Kant: "Verzekerden krijgen een deel van hun premie terug als ze minder dan 255 euro ziektekosten hebben gehad. Men zou zo kostenbewust worden gemaakt. De eisers zijn chronisch ziek en hoe kostenbewust ze ook zijn, zij kunnen door bijvoorbeeld een spier- of nierziekte nooit voor de no-claimkorting in aanmerking komen. Zo wordt hun een voordeel onthouden dat wel aan anderen ten deel valt en dat is een vorm van ongelijke behandeling die volgens hen onrechtvaardig en onrechtmatig is."

De hoogte van de ziektekostenpremies wordt bepaald door de premieopbrengsten en de hoogte van de uitkeringen en kosten van de verzekeraars. Door chronisch zieken uit te sluiten van een voordeel wordt een onevenredig deel van de premiedruk op hen afgewenteld .

Tweede Kamerlid Agnes Kant ondersteunt de stap naar de rechter: "Zieke mensen betalen voor het mazzeltje van gezonde mensen. Het is een oneerlijk systeem waar chronisch zieken en gehandicapten buiten hun schuld de dupe van zijn. Het beste kan de no-claim daarom worden afgeschaft, maar als dat niet lukt moet in ieder geval het meest onrechtvaardige element eruit worden gehaald."

Behalve door de SP wordt de rechtsgang ook mede betaald door gezonde mensen die het systeem oneerlijk vinden. Zij hebben hun eigen no-claim ter beschikking gesteld.

De chronisch zieken zien drie mogelijkheden om de onrechtvaardigheid uit het systeeem te halen:

- geef een premierestitutie gelijk aan de no-claimkorting;
- schaf de no-claimkorting af en vervang die door een eerlijker systeem van premiereductie;
- houd bij chronisch zieken rekening met het bedrag dat zij door hun ziekte sowieso kwijt zijn, ongeacht kun kostenbewustzijn. 
(Bron: Nieuwsbank)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)