pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

 
pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 
Euro

 

pixelwit.gif (43 bytes)   pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 9 mei 2001)


Oefeneuro's voor gehandicaptenorganisaties

De Europese Commissie stelt aan organisaties van blinden, doven en verstandelijk gehandicapten op korte termijn oefeneuro's ter beschikking, zodat deze groepen met het nieuwe geld vertrouwd kunnen raken. De oefeneuro's zullen in alle lidstaten worden verspreid onder vormingswerkers voor die groepen.

De oefenmunten zien eruit en voelen aan als de echte euromunten die vanaf 1 januari 2002 in omloop worden gebracht. Ook de randen die van vitaal belang zijn voor herkenning door blinden zijn, net zoals de kleuren, identiek met die van de euromunten.

Om te voorkomen dat de oefenmunten in omloop worden gebracht zijn beveiligingsmaatregelen genomen. Zo worden deze munten geweigerd door muntautomaten en zijn er zeer kleine afwijkingen in de afmetingen. Op de keerzijde komt bovendien de inscriptie 'oefenpenning' voor.

De oefenpenningen zullen aan elk van de lidstaten worden toegezonden aan bevoegde nationale diensten in die lidstaten, die de penningen zullen verspreiden onder vormingswerkers die met kwetsbare groepen werken. De verspreiding begint over enkele dagen.

Voor Nederland is de aangewezen instelling het Ministerie van FinanciŽn, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. (Mevrouw Nathalie Michielsen).

Overigens zullen het grote publiek en de kwetsbare groepen in het bijzonder vanaf medio december sets echte euromunten kunnen verkrijgen om zich met het nieuwe geld vertrouwd te maken.