pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 21 november 2002)

Prikacties in Gehandicaptenzorg om
impasse CAO-overleg te doorbreken

In verschillende plaatsen in het noorden van het land  is ABVAKABO FNV vandaag (21 november) gestart met prikacties in de gehandicaptenzorg. Het gaat daarbij om acties bij vijf instellingen in Rolde, Assen, Groningen, Boschoord en Oudeschoot. De acties zullen volgende week worden vervolgd met demonstratieve bijeenkomsten in Groningen, Leeuwarden en Sint Nicolaasga. De acties zijn gericht op het doorbreken van de impasse in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg. Deze onderhandelingen werden op 17 oktober afgebroken omdat de bonden het eindbod van de werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onacceptabel vonden.

Het eindbod van de VGN houdt een CAO in met een looptijd van 18 maanden met (onder meer naast een eindejaarsuitkering) een verhoging van de salarissen met 3 procent per 1 september 2002 en een salarisverhoging van 0,75 procent per 1 september 2003. De structurele loonstijging is 3,5 procent per jaar, wat volgens de VGN geheel overeenkomt met de FNV-(maximum)-eis voor het jaar 2003.

Volgens de ABVAKABO FNV echter zou de gehandicaptenzorg hiermee nog meer uit de pas gaan lopen ten opzichte van andere CAO's in de gezondheidszorg.

Volgens een woordvoerder van de VGN die wij om commentaar vroegen zijn er wel degelijk achterstanden geweest, maar zijn die achterstanden in de afgelopen jaren voor een groot deel ingelopen en soms zelfs geheel ingehaald.  De laatste vijf jaar is de loonontwikkeling in de zorg  hoger geweest dan in de markt. Voor het overgrote deel van de werknemers (ongeveer 70 procent) van de werknemers kan nauwelijks meer van achterstanden worden gesproken. Het gaat dan naar de mening van de VGN voor een deel hooguit om een achterstand van 0,1 procent of zelfs een kleine voorsprong. Wel is het zo dat met name verpleegkundigen en verzorgenden op HBO-niveau minder verdienen.

Een en ander wordt gestaafd door een recent onderzoek waarbij volgens de VGN kan worden vastgesteld dat er in het algemeen genomen geen inkomensachterstand meer is in de  gehandicaptenzorg. Minimaal 90 procent van de medewerkers in de gehandicaptenzorg wordt gelijk of boven het niveau van de markt beloond.

Veel bezwaren van de leden van de ABVAKABO gelden echter bijkomende zaken. De verplaatsing van de gehandicaptenzorg van grootschalige instellingen naar kleinschalige zorgvormen heeft volgens de ABVAKABO een zware wissel getrokken op de werknemers als het gaat om werkroosters en begeleiding. In het eindbod is de VGN naar haar oordeel de bonden op een aantal belangrijke punten tegemoet gekomen. Zo geldt voor gebroken diensten dat de werknemers ermee moeten instemmen.

Wij hebben (bij herhaling en op verschillende tijdstippen) getracht een reactie van ABVAKABO te krijgen. Er bleek echter niemand voor commentaar bereikbaar.