pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 10 juni 2004)
CG-Raad in problemen
Aantal lidorganisaties zegt
vertrouwen op in bestuur

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad zit in de problemen. Tijdens de algemene ledenvergadering die gisteren is gehouden, heeft een aantal lidorganisaties haar ongenoegen geuit over "de gang van zaken binnen de CG-Raad". Het kwam tot een motie die door negen organisaties werd ingediend, waarin stevige kritiek werd geleverd en waarbij bovendien het vertrouwen in het bestuur werd opgezegd.

Vertrouwen opgezegd

In de motie wordt kritiek geleverd op stukken als de jaarrekening 2003, het werkplan 2004 en de begroting 2004 en wordt voorts gevraagd om een fundamentele heroriŽntering op de NPCF (Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie) om te bezien of  CG-Raad en NPCF en wellicht nog enige andere partijen tot ťťn nieuwe organisatie kunnen komen. De negen lidorganisaties spreken tenslotte in de motie uit dat zij niet langer vertrouwen hebben in het huidige bestuur. Het voltallige bestuur zou per direct moeten aftreden.

De motie werd in stemming gebracht en een meerderheid stemde voor. Daarmee werden een aantal jaarstukken niet goedgekeurd, maar omdat er een tweederde meerderheid nodig is om het bestuur te laten vertrekken kon volgens een bestuursbericht van de CG-Raad de motie deels niet als aangenomen worden beschouwd en kon het bestuur niet naar huis worden gestuurd.

Nieuwe bijeenkomst

Bestuur en directie zouden vandaag - deze datum was reeds eerder gepland - vergaderen en zich beraden op mogelijke vervolgstappen. Er zou voorts gesproken worden over de positie van de CG-Raad ten opzichte van de Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF). 

Volgens het bestuursbericht zal vůůr 30 juni 2004 een nieuwe bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering worden uitgeschreven. Volgens de CG-Raad zullen dan fundamentele keuzes worden gemaakt en zal ook de toekomst van het huidige bestuur aan de orde zijn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)