pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

(Deze site is bijgewerkt op 14 februari 2002) 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)

Raad voor de Volksgezondheid adviseert
minister winst maken in zorg toe te staan

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft minister Borst geadviseerd om zorginstellingen met een winstoogmerk niet langer wettelijk uit te sluiten en toe te laten tot de gezondheidszorg. De verwachting van de Raad is dat daarmee de capaciteit kan worden vergroot, zodat minder mensen op zorg hoeven te wachten. Bovendien krijgen zij meer keuzemogelijkheden en zal de toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing beter kunnen worden opgevangen. Wel moet de kwaliteit naar het oordeel van de Raad goed worden gewaarborgd. Dit staat in het advies 'Winst en Gezondheidszorg' dat vandaag aan de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), dr. E. Borst, werd aangeboden.

Op dit moment komen alleen zorginstellingen zonder winstoogmerk in aanmerking voor bekostiging uit de AWBZ en ziekenfondsverzekering.

"Zwalkend beleid"

De Raad is van mening dat de overheid momenteel een zwalkend beleid voert. Sommige privé-initiatieven stimuleert zij, andere gedoogt zij en weer andere werkt zij tegen. Dat leidt volgens de Raad tot onhelderheid omdat de scheidslijn tussen privé-initiatieven met winstoogmerk en 'reguliere' instellingen zonder winstoogmerk in de praktijk steeds meer gaat vervagen. Bestaande zorginstellingen bieden ook winstgevende zorg aan en privé-instellingen worden vaker betaald uit collectieve middelen.

De minister van VWS wil, zegt de Raad, dat zorgverzekeraars zelf actiever zorg gaan inkopen en dat de overheid minder regelt welke instellingen worden toegelaten tot het  'reguliere' zorgstelsel en daarmee tot de gebruikelijke financiering van de zorg. Daarbij past volgens de Raad dat het wettelijke verbod op winstoogmerk wordt losgelaten. Toch heeft de minister nagelaten dat te regelen in het wetsontwerp Exploitatie zorginstellingen dat nu bij het parlement ligt. De Raad beveelt de minister dan ook aan het verbod op winstoogmerk te schrappen. 

Stap voor stap

Wel vindt de Raad dat het toelaten van winstoogmerk stap voor stap moet gebeuren, bij voorkeur per deelmarkt, zoals de gehandicaptenzorg. De aangewezen weg daarvoor is volgens de Raad de gefaseerde vernieuwing van het zorgstelsel die de minister in de nota 'Vraag aan Bod' heeft uiteengezet. Als die weg wordt gevolgd, zal de toelating van winstoogmerk volgens de Raad in 2005 zijn beslag hebben gekregen.

Kwaliteit waarborgen

De Raad stelt in zijn advies wel een aantal voorwaarden om bij de toelating van privé-initiatieven de publieke belangen voldoende te waarborgen. Zo moet de overheid volgens de Raad basisnormen voor kwaliteit vaststellen. Die zijn er nu niet. Voorts moet de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoende zijn toegerust om toezicht te kunnen houden op de kwaliteit en zal de NMa (Nederlandse Mededingings Autoriteit) een krachtig marktmeester moeten kunnen zijn, ook op het gebied van de prijsvorming. Daarvoor zijn volgens de Raad wel aanvullende bevoegdheden nodig.

De Raad vindt voorts dat instellingen met publieke en private inkomsten beide geldstromen inzichtelijk en transparant moeten houden en publieke middelen alleen mogen gebruiken voor de realisering van wettelijke zorgaanspraken. Winst die met publieke middelen wordt behaald, moet - eventueel  na aftrek van een beloning voor ondernemerschap - terugvloeien in de collectieve zorg, aldus het advies.