pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 23 april 2004)

Gehandicaptenorganisaties dreigen
met stap naar rechter over Valys

De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) hebben aangekondigd naar de rechter te stappen als staatssecretaris Ross-van Dorp blijft vasthouden aan de kilometerslimieten in het nieuwe vervoerssysteem Valys. Zij kunnen dat echter niet zonder financiŽle steun en roepen iedereen op de actie te ondersteunen door geld over te maken op de rekening van de CG-Raad.

De organisaties dringen ondertussen aan op een spoedoverleg met de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij willen daarmee alsnog trachten ervoor te zorgen dat de -  naar hun oordeel - onrechtmatige limieten ongedaan worden gemaakt.

Ernstige inbreuk op bewegingsvrijheid
De organisaties stellen in hun aankondiging dat duizenden mensen met een beperking niet meer in staat zijn hun familie of kennissen te bezoeken, hun sport of hobby uit te oefenen of vrijwilligerswerk te verrichten. Zij noemen het een ernstige inbreuk op hun bewegingsvrijheid en de maatregelen in strijd met het Europese verdrag van de rechten van de mens.

Sinds 1 april is er voor veel mensen met een beperking behoorlijk veel veranderd. Voor die datum konden zij tegen een tarief gelijk aan het openbaar vervoer onbeperkt gebruik maken van het bovenregionaal vervoerssysteem Traxx. Zij moesten daarbij wel kunnen aantonen dat zij niet met het gewone openbaar vervoer konden reizen.

Staatssecretaris Ross-van Dorp heeft in het nieuwe systeem kilometerlimieten aangebracht. Dat houdt in dat mensen, die door hun beperking niet met de trein kunnen reizen, een budget van 900 kilometer per jaar toegewezen krijgen. Mensen die nog wel met de trein kunnen reizen, krijgen een budget van 450 kilometer per jaar. Ze betalen wel zestien eurocent per kilometer. Als het budget op is, kan de pashouder tegen een kilometertarief van Ä 1,25 reizen.

"Volstrekt onaanvaardbaar"
De belangenorganisaties vinden de kilometerlimieten en de tarieven volstrekt onaanvaardbaar. Zij vinden dat mensen met een beperking zich moeten kunnen verplaatsen onder gelijke condities als andere gebruikers van het openbaar vervoer. Dat is, zeggen zij, nu niet meer het geval en daarmee handelt de Staat volgens de organisaties in strijd met internationaal rechtelijke bepalingen.

CG-Raad en FvO zeggen alles in het werk te hebben gesteld om de voorgestelde verslechtering te voorkomen. Zij zeggen daarbij aangemoedigd te zijn door de actiegroep 'Geen Valys' en de vele honderden e-mails en telefoontjes van gedupeerden. De verschillende acties hebben echter niet tot het gewenste resultaat geleid. De staatssecretaris blijft vasthouden aan de limieten en ook de Tweede Kamer wist in de debatten van enkele weken geleden, niet echt een vuist te maken, vinden de organisaties. De meeste fracties erkenden wel de ernstige gevolgen van het nieuwe systeem, maar een krappe meerderheid (CDA, VVD en LPF) steunde uiteindelijk toch het beleid van de staatssecretaris.

"Moreel onaanvaardbaar"
De CG-Raad en FvO en de ruim 150 organisaties die bij hen zijn aangesloten, vinden het moreel onaanvaardbaar dat mensen met een beperking uitgesloten worden van voorzieningen die voor anderen wel beschikbaar zijn. Nu zij geen gehoor vinden bij de politiek, lijkt, zeggen zij, nog maar ťťn weg te gaan, namelijk de stap naar de rechter. Een stap die zij echter niet zonder financiŽle steun kunnen maken.

Zij roepen daarom iedereen op de actie te ondersteunen en geld over te maken op de girorekening van de CG-Raad 3870502 onder vermelding van 'geen kilometerlimiet!'