pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)

Algemeen

De krant
pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG   pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)

(Deze site is bijgewerkt op 4 juli 2002).
CG-Raad en FvO bezorgd over regeerakkoord:
Weinig perspectief voor veel mensen
met handicap of chronische ziekte
De Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad (CG-Raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) hebben in een persbericht hun bezorgdheid uitgesproken over het regeerakkoord, dat CDA, LPF en VVD hebben bereikt. De organisaties menen dat het akkoord weinig perspectief biedt voor veel mensen met een handicap of chronische ziekte.

De CG-Raad en de FvO zeggen vooral bezorgd te zijn over de pragmatische benadering. Volgens de beide organisaties vormt de op sociaal economisch beleid toegespitste benadering een struikelblok voor individueel maatwerk, waarbij geŽmancipeerde burgers zelf keuzes maken. Ronduit onacceptabel noemen zij het voornemen om uitkeringen als de WAO nog slechts toe te kennen aan een zeer beperkte groep en het principe "wie niet werkt zal niet eten" te huldigen.

De organisaties hebben ook op andere terreinen punten van kritiek. Zo besteedt het regeerakkoord, aldus de organisaties, geen aandacht aan toegankelijk openbaar vervoer of aan leerling-gebonden financiering, waardoor leerlingen met een handicap of chronische ziekte met extra ondersteuning het regulier onderwijs kunnen bezoeken.

De CG-Raad en de FvO noemen ook de plannen met de ziektekostenvereniging onaanvaardbaar. Naar het oordeel van beide organisaties hebben verzekeraars straks alle vrijheid mensen met een handicap of chronische ziekte te weigeren voor een aanvullende verzekering.

De organisaties zien ook lichtpuntjes. Zo stelt het regeerakkoord dat meer zorg op maat en naar wens mogelijk wordt door meer gebruik van persoonsgebonden budgetten. Een ander positief punt noemen zij het streven naar meer mogelijkheden voor zelfstandig wonen met de benodigde zorg op maat.