pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 7 februari 2007)
CG-Raad hoopvol gestemd 
"Regeerakkoord biedt perspectief voor gehandicapten en chronisch zieken"
Gehandicapten en chronisch  zieken krijgen de komende jaren meer voorzieningen in hun directe omgeving en een betere compensatie voor hun extra kosten. Dat concludeert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad voorlopig uit de eerste teksten van het nieuwe regeerakkoord. Of het zo gewenste maatschappelijke participeren echt van de grond komt, zal volgens de CG-Raad afhangen van de uitwerking van de voornemens op dit gebied. 

Al in de aanloop naar de verkiezingen formuleerden organisaties van gehandicapten en chronisch zieken die in de CG-Raad zijn verenigd, tien wensen. Een vergelijking van die tien punten met het regeerakkoord leert volgens de CG-Raad dat Balkenende IV de chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet komt door het volgens het akkoord afschaffen van de no claim, door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) niet onder de marktwerking te brengen en door een verbeterd systeem van eigen bijdragen waarbij chronisch zieken en gehandicapten worden ontzien.

Wel vindt de CG-Raad dat voor volwaardig maatschappelijk participeren meer nodig is. De Raad noemt gelijke rechten en een visie op arbeidsparticipatie. De CG-Raad: "Dit kabinet zegt "met kracht" de Wet Gelijke Behandeling uit te breiden. Op het gebied van arbeid vallen in positieve zin de re´ntegratiemogelijkheden op, de zogenaamde brugbanen en het stimuleren van werkgevers die gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst houden of nemen". 

De CG-Raad heeft zorgen over  het doorzetten van de decentralisatie zonder heldere randvoorwaarden en het over de hele linie ontbreken van een visie op "integraal beleid". "Allochtonen en jeugd zijn doelgroepen aan wie wel op alle levensterreinen gedacht wordt, maar voor chronisch zieken en gehandicapten geldt dit niet", aldus de CG-Raad in zijn verklaring.

 

   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)