pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

(Deze site is bijgewerkt op 5 oktober 2002)
 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
Ministerraad stelt tijdelijke
regiegroep zorgstelsel in
De Ministerraad heeft besloten een tijdelijke politieke regiegroep voor het zorgstelsel in te stellen. De regiegroep bestaat uit zes ministers die de besluitvorming over de vernieuwing van het zorgstelsel in de Ministerraad voorbereiden.

De regiegroep bestaat uit de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, FinanciŽn, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staat onder leiding van de minister-president. De regiegroep gaat zich bezighouden met de besluitvorming over de herinrichting van het zorgverzekeringsstelsel en het daarmee samenhangende sturingssysteem in de zorg.

De vernieuwing van het zorgstelsel maakt onderdeel uit van het strategisch akkoord en behelst onder meer de invoering van een verzekering voor curatieve zorg in 2005. Daarnaast zijn vernieuwingen aan de aanbodzijde van de zorgsector noodzakelijk om de rol van de verzekeraars bij de inkoop van zorg goed tot zijn recht te laten komen. Om deze omvangrijke operatie succesvol te kunnen uitvoeren, acht het kabinet, gelet op de beperkte tijd die ter beschikking staat, een slagvaardige politieke regiegroep van beperkte omvang noodzakelijk.