pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 12 april 2002).

Over leerling gebonden financiering
FvO: "prot.-chr. schoolbesturen moeten
na zeven jaar voorbereiding niet zeuren"

De Federatie van Ouderverenigingen (FvO) en de Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad (CG-Raad) zijn bijzonder verbaasd over de huidige opstelling van protestants-christelijke schoolbesturen over de invoering van de leerling gebonden financiering, ook wel 'het rugzakje' genoemd. Uit deze hoek is bezwaar gemaakt omdat de scholen de gehandicapte leerlingen niet goed zouden kunnen opvangen. De Federatie en CG-Raad vinden dat het onderwijsveld niet moet zeuren. Zij achten de invoering van de leerling gebonden financiering een goede ontwikkeling en vinden dat de scholen nu gewoon aan het werk moeten gaan.

In een persbericht zeggen de FvO en de CG-Raad dat ouders met de invoering van de leerling gebonden financiering meer keuzevrijheid krijgen en dat de voorbereidingen voor de invoering van 'het rugzakje' al dateren van 1994. "De scholen moeten nu gewoon aan de slag", aldus het persbericht.

Sommige ouders met gehandicapte kinderen willen liever dat hun kind met leeftijdsgenoten dichtbij huis naar school gaat, dan dat het kind ver van huis een school of internaat bezoekt. De huidige financiering is daar echter niet goed op afgestemd. In het beleidsplan 'De Rugzak' werd al eerder een andere manier van financiering voorgesteld. Die voorziening werd het rugzakje genoemd, omdat de leerling het recht op een speciale voorziening als het ware in een rugzakje meeneemt. Zo'n 'rugzakje' krijgt een kind als het door zijn handicap speciale voorzieningen nodig heeft. Er wordt dan een leerling gebonden budget toegekend. Het gaat dan om leerlingen die een zintuiglijke, verstandelijke of motorische handicap hebben. Ook kinderen met een gedragsstoornis kan zo'n 'rugzakje' worden toegekend.

De Federatie van Ouderverenigingen en de CG-Raad vinden dat de keuzevrijheid van ouders voorop moet staan. Zij vinden het belangrijk dat kinderen met een handicap straks gewoon gebruik kunnen maken van het regulier onderwijs. Kinderen met een handicap moeten naar elke school kunnen gaan dichtbij hun huis, vinden zij. De scholen moeten hooguit in een uitzonderingssituatie kunnen aangeven als dat op dat moment feitelijk onmogelijk is.

Het rugzakje is ook geen nieuwe ontwikkeling. Er zijn ondertussen al zo'n tienduizend kinderen met een handicap die van het regulier onderwijs gebruik maken. Het traject dat in 1994 is gestart, krijgt alleen nu een goede wettelijke basis, zo zeggen beide organisaties. Zij zeggen ook dat de komst van het rugzakje jarenlang is voorbereid in goed overleg met schoolbesturen van speciaal en regulier onderwijs, vakbonden en ouderenorganisaties. Het onderwijs heeft zich naar het oordeel van de FvO en CG-Raad dan ook tijdig kunnen voorbereiden op de invoering van de wet Leerling gebonden Financiering.

De Leerlinggebonden Financiering zou volgens de verwachtingen op 1 augustus 2002 in werking treden, maar de Eerste Kamer moet zich nog over de voorstellen buigen.