pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 25 oktober 2005)
Staatssecretaris Ross wil snelle aanpak verbouw verpleeghuizen
Staatssecretaris Ross van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de komende vier jaar veertig miljoen euro gereserveerd voor de verbetering van de gebouwen in de verpleeghuissector en zij vindt dat van dat geld geen euro op de plank mag blijven liggen. Dat heeft de staatssecretaris meegedeeld tijdens de aanbieding van het rapport van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen over de gebouwenkwaliteit  van de sector verpleging en verzorging.

De uitkomst van het onderzoek liegt er niet om. Iets meer dan de helft van de verpleeghuizen voldoet op een aantal punten niet aan de eisen en van de verzorgingshuizen scoort tweederde matig tot onvoldoende. De uitkomsten laten volgens Ross zien dat "het beter kan en moet", maar zij voegt daar wel aan toe dat de eisen aan een gebouw in de verzorgings- en verpleeghuissector de afgelopen jaren snel zijn gewijzigd.

Zo'n vijftien jaar geleden mocht een wc er in een verzorgingshuis zo uitzien als thuis. Nu moet het sanitair geschikt zijn  voor mensen met een rolstoel en moet er ruimte zijn voor het personeel om de bewoners te kunnen helpen. Ook vier- en zesbedskamers voldoen niet meer aan de eisen van privacy. Het zijn dus in hoofdzaak de oudere huizen die minder of niet aan de eisen voldoen.

Voor vele huizen zijn inmiddels plannen ingediend om de situatie te veranderen. De directies van de huizen die nog geen plannen hebben ingediend zullen door het college Bouw worden aangespoord snel verbouwplannen in te dienen.

Dat de situatie verbetert ligt volgens Ross aan het feit dat er jaarlijks één miljard euro wordt geïnvesteerd in de (ver)bouw van verzorgings- en verpleegtehuizen. daarmee zijn sinds 2003 meer dan 30.000 plaatsen aangepakt.

 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)