pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 
de Krant

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 23 februari 2004)

Spoeddebat aangevraagd
PvdA woedend over voorstellen nieuw
bovenregionaal vervoer gehandicapten

Twee Kamerleden van de PvdA, Marjo van Dijken en Josť Smits, hebben een spoeddebat in de Tweede Kamer aangevraagd over de voorstellen voor nieuw bovenregionaal vervoer voor gehandicapten. "Zo snel mogelijk", zegt Josť Smits desgevraagd.  Zij is er helemaal niet over te spreken dat staatssecretaris Ross-van Dorp van het ministerie van VWS de Tweede Kamer zo vlak voor het Krokusreces met de nieuwe voorstellen heeft overvallen. De PvdA is woedend over de drastische beperking van vervoer voor mensen met een handicap die de regering al in april van dit jaar wil doorvoeren.

De gevolgen van de voorgestelde maatregelen zijn dat mensen met een handicap ofwel moeten stoppen met reizen buiten hun eigen gemeente of extreem hoge kosten moeten maken, zegt de PvdA in een persbericht over het aangevraagde spoeddebat. Nu al bereiken de PvdA vele voorbeelden van mensen met een handicap die vrezen dat zij hun vrijwilligerswerk moeten opgeven, nauwelijks meer op stap kunnen voor vrije tijd (zoals in competitieverband sporten) of hun familie niet vaker dan twee keer per jaar kunnen bezoeken.

Kilometerbudget
Op dit moment maken mensen met een handicap nog gebruik van Traxx, dat wordt uitgevoerd door Connexxion, maar dat contract loopt op 1 april 2004 af. Het nieuwe systeem heet Valys en wordt uitgevoerd door Transvision B.V.  In tegenstelling tot de huidige situatie wil de staatssecretaris, zegt de PvdA in zijn bericht, het aantal kilometers vanaf 1 april 2004 op jaarbasis maximeren. Iedereen die gebruik mag maken van het nieuwe systeem, heeft recht op een kilometerbudget van 350 km per jaar. Dit standaard maximum kilometerbudget is bedoeld voor taxikilometers in combinatie met het openbaar vervoer. Voor mensen die om medisch-ergenomische redenen helemaal niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, geldt een maximum van 700 km per jaar. (Zie ook 'de Krant'van 20 februari 2004

"Laaiend"
De Partij van de Arbeid zegt in zijn persbericht "laaiend" te zijn over de nieuwe voorstellen van staatssecretaris Ross-Van Dorp. Uit concrete voorbeelden blijkt volgens de PvdA dat mensen met een handicap ernstig worden gedupeerd. Het nieuwe beleid gaat voorbij aan het streven om mensen met een handicap op gelijkwaardige wijze te laten participeren in de maatschappij. Het gaat voorbij aan de wetenschap dat de leefwereld van veel mensen met een handicap, net als die van iedere andere burger, niet gebonden is aan een maximaal aantal kilometers. Mensen met een handicap willen, net als ieder ander, familie en vrienden kunnen bezoeken, deelnemen aan het culturele en maatschappelijke leven, vrijwilligerswerk verrichten en hobby's uitoefenen, aldus de PvdA. De partij wijst er in het bericht bovendien op "dat het motto over meedoen in de samenleving, door Balkenende gepresenteerd,  kennelijk niet geldt voor mensen die vanwege het, nog steeds, ontoegankelijke openbaar vervoer, afhankelijk zijn van taxivervoer."