pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 
De Krant

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 14 mei 2002).


Stemmen via de computer vanuit 
huis nog verre toekomstmuziek

Alle mogelijkheden van moderne technologieŽn ten spijt, hoeven we er voorlopig niet op te rekenen dat we bij verkiezingen onze stem zullen kunnen uitbrengen vanaf de computer thuis. Het blijkt voorlopig ook voor mensen met functiebeperkingen allemaal bij het oude. Wie niet kan stemmen op het bureau dat op de oproepingskaart staat vermeld, zal voorlopig dus niet afkomen van de rompslomp van het omzetten van de oproepingskaart in een verkiezingspas. Er zijn geen plannen om het stemmen vanaf huis, al dan niet op beperkte schaal, mogelijk te maken. Dat zeiden ons woordvoerders van de Kiesraad die wij deze vraag hebben voorgelegd. Belangrijke hinderpalen op deze weg zijn onder meer het niet gegarandeerd veilige internet en het belang van de bescherming van de privacy. Er wordt wťl onderzoek naar verricht. Er bestaat een project 'Kiezen op afstand' dat de mogelijkheden onderzoekt, maar men heeft te maken met een zwaar programma van verlangens en eisen. Het luistert zeer nauw. Zo dient elk systeem zo veilig te zijn dat iemand nooit een extra stem kan uitbrengen of zelfs maar kan zien wat iemand anders stemt.

Gemeenten
De redactie van 'De Webweg' heeft voorts alle gemeenten benaderd met het verzoek inzicht te geven in de toegankelijkheid van de stembureaus in de eigen gemeente. De respons is ons niet tegengevallen. Zeker ook niet omdat er nogal wat e-mail 'onbestelbaar' retour kwam daar tal van gemeenten niet of niet meer het standaardadres gebruiken. Voor een herhaald verzoek ontbrak helaas de tijd. Ook kregen wij een aantal automatische bevestigingen van ontvangst, waarbij nadere informatie (soms) uitbleef. Toch hebben ongeveer honderd gemeenten positief gereageerd. 'De Webweg' bedankt deze voorlichters(sters) voor hun ook veelal vlotte reactie.

De resultaten gaan hierbij. Behoudens wat redactionele wijzigingen hebben wij de (essentiŽle) informatie van de gemeenten precies zo overgenomen als deze werd gezonden. Met redactionele wijzigingen bedoelen we: Een zin als "Wij hebben tien toegankelijke stembureaus" is geworden: "De gemeente X heeft tien toegankelijke stembureaus" om eens een voorbeeld te noemen.

Overzicht
Behalve dat velen van u kunnen nazien wat de mogelijkheden voor u zijn op het stembureau van uw oproepingskaart, heeft het overzicht ook zijn nut doordat het enig inzicht geeft in de mogelijkheden voor gehandicapten op stembureaus en de inspanningen die er op dit gebied beslist worden verricht. Anderzijds roept het overzicht ook vragen op. Voor de duidelijkheid: 'De Webweg' heeft hier uiteraard niets kunnen controleren, zoals dat met informatie op de andere sites altijd wťl gebeurt, zoals dat ook op de sites wordt vermeld. De recreatiesites bijvoorbeeld. Het commentaar hieronder kan dan ook niet meer zijn dan een indruk.

Indruk
Het overgrote deel van de gemeenten geeft aan dat op 15 mei alle stembureaus in de eigen gemeente toegankelijk zullen zijn voor alle kiezers, dus ook voor mensen met functiebeperkingen en met name rolstoelgebruikers(sters). Er is zoveel mogelijk naar toegankelijke lokaliteiten gezocht en waar deze niet toegankelijk zijn worden, volgens de informatie, maatregelen genomen om de problemen met betrekking tot de toegankelijkheid op te lossen door het treffen van tijdelijke voorzieningen, zoals het plaatsen van vlonders of platen voor het wegwerken van hoogteverschillen en dergelijke. Een kleiner aantal gemeenten heeft aan aantal wel en een aantal niet-toegankelijke stembureaus. Hier zal dus vaker de oproepingskaart zijn omgezet in een kiezerspas.

Wel vragen
Vragen hebben wij wel vaak als het gaat om het effect van de inspanningen. Zo is het begrip BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid) nergens te vinden. In het algemeen is het geen BTB-informatie. Zo wordt soms over bereikbaarheid gesproken als men toegankelijkheid bedoelt en komt men in de informatie ook de bekende problemen tegen als "redelijk toegankelijk", "in principe toegankelijk", "bijna altijd toegankelijk", "zoveel mogelijk rekening houden met.." en zelfs "de deur staat meestal wel open".

Slechtzienden
In een aantal gemeenten is ook rekening gehouden met informatie voor slechtzienden. Er is informatie in groot letterschrift, er zijn heel vaak loeps  bij de computers, die volgens de informatie ook vaak verstelbaar zijn, en er zijn zelfs leesbrillen voor vergeetachtigen. Veel minder gemeenten spreken over de beschikbaarheid van informatie in braille. Ook ingesproken cassettes zijn - opnieuw volgens de informatie - zelden beschikbaar. Een enkele gemeente kondigt die voorzieningen voor de toekomst wel aan.

Vervoer
In vier gemeenten wordt zelfs vervoer geregeld. Soms vanuit de gemeente zelf, soms vanuit de politieke partijen en soms gebeurt het door vrijwilligers.

Maar drie gemeenten delen mee overleg te hebben gevoerd over de toegankelijkheid van de stembureaus met CliŽntenraad of platform. Uit de informatie blijkt dat dat veelal wel een verbetering betekent. We zouden zeggen: Klik hier op stembureaus en oordeelt u zelf. Wij zouden informatie over uw eigen ervaringen op prijs stellen. (info@dewebweg.nl)

Tenslotte: de meeste gemeenten hebben laten weten dat aan de electronisch verstrekte informatie nimmer rechten kunnen worden ontleend.