pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 24 dec. 2004)
Evaluatie vervoerssysteem Valys
levert veel meer kilometers op
Mensen met een handicap krijgen met ingang van maart 2005 meer taxikilometers om op reis te gaan. Staatssecretaris Ross van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dit de Tweede Kamer laten weten. Het besluit is het gevolg van de evaluatie van de werking van het vervoerssysteem Valys, waartoe na veel kritiek werd besloten.

De staatssecretaris komt niet tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om onbeperkt taxikilometers te verstrekken. Volgens Ross blijft een limiet nodig om te bereiken dat mensen die met de trein kúnnen reizen, dat ook doen. Vooral voor mensen met een handicap die dat niet kunnen, is de verhoging van het aantal kilometers aanzienlijk.

Dit hoge kilometerbudget wordt per 1 maart 2005 opgehoogd van 900 naar 2250 kilometer. Het is bestemd voor mensen die van de taxi afhankelijk zijn omdat zij om medische redenen onmogelijk met de trein kunnen reizen. Voor mensen met een handicap die dat wel kunnen, is het standaard kilometerbudget en dat gaat omhoog van 450 kilometer naar 750 kilometer. 

36 miljoen

De verhoging van het budget is mogelijk geworden nadat de Tweede Kamer tien miljoen euro had overgeheveld van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar die van VWS. Voor het hele vervoerssysteem is nu in 2005 zo'n 36 miljoen euro uitgetrokken.

Ook kunnen mensen met een handicap die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers toch voor een hoger kilometerbudget in aanmerking komen. Tot nu toe was het bezit van die parkeerkaart voor passagiers een reden om geen hoger aantal kilometers toe te kennen. Voorts kunnen mensen met een standaard kilometerbudget straks ook gratis een begeleider meenemen in de Valys taxi's. Tot nu toe was dat voorbehouden aan mensen met een hoog kilometerbudget.

Er zijn ongeveer 60.000 pashouders. Daarvan hebben ongeveer 1400 mensen een hoog kilometerbudget gekregen.

Hoger beroep gaat door

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) is zeer te spreken over de verhogingen. Daarmee is echter niet het hoger beroep van de baan dat in januari 2005 zal dienen bij het Gerechtshof in Den Haag omdat - naar het oordeel van de CG-Raad, nog geen aanvaardbare, structurele oplossing is gevonden voor mensen met een handicap, die - als ieder ander - gewoon door het land willen reizen, bijvoorbeeld om op familiebezoek te gaan.

 Teken voor 'naar volgend of einde bericht'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)