pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 2002).

Inspectie Gezondheidszorg wijst op
risico's bij onjuist gebruik tilliften

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat er bij inspectiebezoeken extra op toezien dat tilliften voor patiŽnten veilig worden gebruikt. Aanleiding tot dit extra toezicht zijn zes recente ongevallen met tilliften, waarvan drie met dodelijke afloop. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vandaag een circulaire uitgestuurd waarin wordt gewezen op de risico's bij het gebruik van tilliften voor patiŽnten.


De circulaire is gestuurd aan de directies van verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, revalidatiecentra en GGZ-instellingen.

Naar aanleiding van de meldingen over de ongevallen heeft het IGZ een analyse gemaakt. Daaruit bleek onder meer dat medewerkers onvoldoende geschoold zijn in het bedienen van een tillift en ook te weinig instructies krijgen.

De risico's die uit de analyse van de incidenten naar voren kwamen zijn volgens de inspectie:

- Medewerkers zijn onvoldoende geschoold en geÔnstrueerd in het bedienen van een tillift.
- Bij de aanschaf/inkoop wordt er onvoldoende op gelet of de constructie en de uitvoering van de tillift fouten van verkeerd menselijk handelen uitsluiten (intrinsieke veiligheid).
- Preventief onderhoud en regelmatige controle op een juiste werking schieten tekort.

De inspectie zegt in een persbericht deze risico's ontoelaatbaar te vinden. De Kwaliteitswet zorginstellingen vereist dat zorgaanbieders verantwoorde zorg aanbieden. Vanuit dit gezichtspunt wijst de Inspectie voor de Gezondheidszorg de directies van instellingen op hun verantwoordelijkheid en op de beheersing van de geconstateerde risico's.

De Inspectie zal bij inspectiebezoeken extra aandacht besteden aan een veilig gebruik van tilliften.