pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes)

Uitleg van de site
pixelwit pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)

De Webweg, site voor mensen met functiebeperkingen en chronisch zieken.

De site is onderverdeeld in vier hoofdgroepen, die alle een eigen kleur hebben gekregen en wel grijs, groen, rood en blauw. Alle onderwerpen zijn aan te klikken.
 

      Grijs: Algemeen  
      De grijze sites zullen algemene onderwerpen gaan omvatten. We noemen: wonen, zorg, welzijn en gezondheid, onderwijs en wetenschap, financiën, beleid, voorzieningen, hulpmiddelen en wat dies meer zij. Op de grijze sites dus ook kunst en litteratuur. U vindt er ‘De krant’ met actuele onderwerpen en een winkel.

Alle algemene onderwerpen zijn via de hoofdgroepen in de linkerbalk aan te klikken. Een aantal belangrijke onderwerpen kunt u ook vinden door de huisjes op de tekening aan te klikken. U vindt hier: De Krant, Galerie ‘de Webweg’, de winkel en de ideeënbus, tevens ons e-mailadres.

 

 
      Groen: Recreatie  
      De groene sites geven informatie over recreatiemogelijkheden voor gehandicapten. Er zijn twee hoofdgroepen: Recreatie buitenshuis en recreatie binnenshuis.

Buitenshuis:
Onder recreatie buitenshuis verstaan we alle activiteiten waarvoor u de deur uit moet. Waar het de recreatiemogelijkheden buitenshuis betreft, is de informatie op deze sites nog hoofdzakelijk informatie uit de provincie Utrecht (regio Oost). Deze informatie zal zich echter uitbreiden over zowel de provincie Utrecht, inclusief de steden, als naar andere provincies. Deze groene sites zullen zich geleidelijk ontwikkelen.

Binnenshuis:
Recreatie binnenshuis wil recreatiemogelijkheden gaan bieden aan mensen die de deur niet uit willen of dat niet meer kunnen.

Voor recreatie binnenshuis hebben we (naast de onderwerpen die er al staan) flink wat ideeën ontwikkeld, waarvan we er een aantal nog in de loop van dit jaar willen uitvoeren. Dus nog even geduld. Hebt u er ook ideeën over, dan horen wij dat graag van u. Stop uw ideeën in de ideeënbus op de homepage.

 

 
      Rood Mobiliteit  
      De problematiek rond het vervoer van mensen met functiebeperkingen is zo groot dat we er een apart hoofdstuk van hebben gemaakt. We zullen op de rode sites dus informatie geven over alle zaken die de mobiliteit betreffen en aandacht geven aan de problemen die er op dit gebied zijn. De mogelijkheden (en onmogelijkheden!) van het Openbaar Vervoer zullen veel aandacht krijgen.

 

 
      Blauw Provincies en organisaties  
      De blauwe sites zijn bedoeld om:

(a) onderwerpen van belang op lokaal of provinciaal niveau aan de orde te kunnen stellen;

(b) gehandicapten zelf aan het woord te laten over zaken die zij van belang vinden in hun eigen plaats of regio.

(c) plaats te bieden aan organisaties die zich thuis kunnen voelen op ‘De Webweg’.

 
      Visueel gehandicapten

Wij hebben er alles aan gedaan de site toegankelijk te maken voor visueel gehandicapten. Dat was niet eenvoudig want er zijn nog steeds geen goede en voor blinden en slechtzienden betaalbare programma’s om hen onbeperkt toegang tot alle informatie te geven. Alle programma’s zijn nog onder DOS.

Wij hebben alle beeldmateriaal van een korte tekst voorzien en wie met de muis op de homepage aan de rechterkant over het scherm  gaat, krijgt een donker vlak met de tekst "visueel gehandicapt". Klik hierop en u komt vanzelf op een site voor visueel gehandicapten. Op de blauwe sites heeft de organisatie die zich inzet voor blinde en slechtziende kunstenaars ‘Kubes’ ook een plaats gekregen met een eigen site.