pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 20 februari 2004)

Meer reizen met het openbaar vervoer
Valys - nieuw systeem voor vervoer
buiten de regio voor gehandicapten

Met ingang van 1 april 2004 komt er een nieuw systeem voor sociaal en recreatief vervoer buiten de regio voor mensen met een handicap. Het nieuwe systeem heet Valys en zal de plaats gaan innemen van Traxx. Het belangrijkste verschil tussen reizen met Valys en Traxx is dat het in het nieuwe systeem de bedoeling is meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voor wie dat niet kan, blijft de mogelijkheid per taxi van deur tot deur te reizen, maar er wordt wel voor iedereen een limiet gesteld aan het aantal kilometers per gebruiker. Valys zal worden uitgevoerd door Transvision in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Vaker openbaar vervoer

In het oude Traxx-systeem reisden klanten veelal uitsluitend per taxi. In het nieuwe systeem Valys is het dus de bedoeling nadrukkelijker gebruik te gaan maken van de reismogelijkheden per openbaar vervoer. Voor mensen met een handicap, die straks in het bezit zijn van een Valyspas,  blijft de keus vrij. Zij kunnen boeken voor een reis van deur tot deur, óf een taxi gebruiken als aanvulling op een reis met het Openbaar Vervoer. De reis met het Openbaar Vervoer moeten zij zelf regelen. Bij een reis met het Openbaar Vervoer wordt het taxivervoer dan beperkt tot het vervoer van en naar een halte of het station. 

Kilometerbudget

Echter, om te voorkomen dat openbaar vervoer ook bij dit nieuwe systeem door alleen taxivervoer wordt vervangen, is een limiet gesteld aan het aantal kilometers per gebruiker. Iedereen die van Valys gebruik wil maken kan een Valys-pas aanvragen en krijgt (na indicatie) voor het restant van het jaar 2004 een persoonlijk kilometerbudget van 275 km. Wie door de aard van zijn ziekte of handicap onmogelijk met de trein kan reizen en geen eigen  vervoersmogelijkheid heeft, krijgt het dubbele aantal kilometers, te weten 550.

De gebruikers betalen voor het taxivervoer het gemiddeld OV-kilometertarief van 0,16 euro per kilometer. Als het kilometerbudget op is, betalen zij op vertoon van de Valys-pas een gereduceerd taxitarief van 1,25 euro per kilometer. 

Mensen die een vervoershandicap hebben, kunnen  een pas aanvragen met een bewijs van een Wvg-voorziening (vervoersvoorziening, rolstoel of scootmobiel), een gehandicaptenparkeerkaart of met een OV-begeleiderskaart. De Valys-pas is in principe drie jaar geldig en kost 6,80 Euro. Allen die tot nu toe met Traxx reisden, krijgen binnenkort meer informatie over het nieuwe systeem.

Internet

Nieuw is tenslotte dat reizen binnenkort niet alleen telefonisch kunnen worden geboekt, maar ook via het internet. Dat kan straks 24 uur per dag. Reiskosten worden automatisch afgeschreven. Bij het aanvragen van een Valys-pas wordt daarvoor een machtiging gevraagd. Reizigers krijgen een overzicht van hun reizen en het aantal gebruikte kilometers thuisgestuurd en deze gegevens kunnen binnenkort ook op een eigen pagina via de website van Valys worden geraadpleegd.