pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 13 mei 2002).

B

Baarle-Nassau
In de gemeente Baarle-Nassau zijn alle vijf stembureaus bereikbaar voor minder validen. Een van de stembureaus zetelt zelfs in het zorgcentrum Oranjehaeve, locatie Janshof (St. Jansstraat 6) zodat de bewoners van het zorgcentrum  niet de deur uit hoeven om hun stem uit te brengen.

Bedum
De gemeente Bedum werkt dit jaar voor het eerst met stemmachines. Bij de raadsverkiezingen op 6 maart heeft dat geen klachten van mensen met functiebeperkingen of ouderen opgeleverd. Andere speciale voorzieningen behoeven dus niet te worden getroffen.

Beesel
In de gemeente Beesel zijn alle vijf stembureaus toegankelijk voor gehandicapten.

Beverwijk
In Beverwijk zijn alle stembureaus zodanig ingericht dat mensen met functiebeperkingen er kunnen stemmen. In de toekomst zal het mogelijk zijn de kandidatenlijst op cassette, in braille of groot letterschrift aan te vragen.

Binnenmaas

Alle tien stembureaus zijn toegankelijk voor gehandicapten. Indien nodig zijn de mensen die het stembureau bemannen bereid mensen te helpen bij het uitbrengen van hun stem.

Bladel
De bureaus zullen zodanig worden ingericht dat zij toegankelijk zijn voor personen met een rolstoel. Indien bij het uitbrengen van de stem hulp gevraagd wordt, zal men daartoe altijd bereid zijn.

Bolsward
In Bolsward zijn de stembureaus toegankelijk gemaakt zodat er geen problemen zullen zijn voor mensen met een handicap om in de bureaus te komen. De stemcomputers zijn zo in te stellen dat iedereen kan stemmen.

Borger-Odoorn
Alle stembureaus in de gemeente zijn toegankelijk voor minder validen. In Buinen en in het tijdelijke stembureau Exloo waren er wat moeilijkheden, maar die worden voor de verkiezingen van 15 mei opgelost.

Boskoop
In Boskoop zijn alle stembureaus toegankelijk voor rolstoelgebruikers(sters).

Brunssum
In de gemeente Brunssum zijn de volgende stemlokalen op zodanige wijze ingericht dat minder valide kiezers daar zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Een kiezer die niet in n van de vermelde stemdistricten staat geregistreerd, diende - teneinde toch in een van die districten te kunnen stemmen - de oproepingskaart vooraf bij de afdeling Burgerzaken, Bureau Verkiezingen, te laten omzetten in een kiezerspas. Dit kon tot uiterlijk 10 mei 2002.
De toegankelijke stembureaus zijn:

1 Bestuurscentrum Lindeplein 1
4 Verzorgingstehuis Bronnenhof Semmelweisstr 14
7 Bejaardentehuis Huize Louise Vijverlaan 5
8 Bejaardentehuis De Kruisberg Kruisbergstraat 61
10 Verenigingsgebouw De Burcht Wienweg 18
12 Casino Treebeeek Treebeekplein 133
18 Gemeenschapshuis Klaver 4 Fl. Nightingalestr. 6
19 Basisschool Titus Brandsma De Gasperistraat 5

Buren
In de gemeente Buren zijn er 17 stemlokalen waar de burger zijn/haar stem kan uitbrengen. Met ingang van 15 mei zijn alle stemlokalen toegankelijk voor ouderen en minder validen.