pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 12 mei 2002).

O

Oisterwijk

Alle stembureaus in Oisterwijk zijn zodanig ingericht dat de toegankelijkheid van de gebouwen/locaties voor gehandicapten is gewaarborgd. Zo worden er vlonders aangelegd bij verhogingen en zijn stemtafels voldoende hoog om er met een rolstoel onder te kunnen. De stemknop zit dan rechtsonder in plaats van de rode knop aan de bovenzijde. Voorts zijn er vergrootglazen en/of leesloupes aanwezig voor het vergroten van de kleine letters etc.

Olst-Wijhe

In de gemeente Olst-Wijhe zullen onderstaande stemlokalen op woensdag 15 mei op zodanige wijze zijn ingericht, dat voor minder valide kiezers de mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te brengen. De aanpassingen betreffen geen (of verlaagde) drempels, elektrische deuren (met name de bejaardencentra) en een goede lichtinval. Kortom rolstoelvriendelijke stemlokalen.

Nr. Aanduiding stemdistrict Adres stemdistrict
001 Gemeentehuis, locatie Olst Kon. Wilhelminastr. te Olst
002 Bejaardencentrum locatie Het Averbergen Averbergen 1 te Olst
003 Bejaardencentrum locatie St.-Willibrord. Boskamp 21 te Olst
004 Buurthuis Den Nul Holstweg 29 te Olst
005 Dorpshuis 'De Bongerd' Kerklaan 22 te Welsum
006 'De Nieuwe Coers' Scholtensweg 48 te Wesepe
007 Sociaal Cultureel Centrum 'De Oude School' Jan Schamhartstraat 5 te Olst
008 Gemeentehuis, licatie Wijhe Oranjelaan 5 te Wijhe
009 Bejaardencentrum locatie Het Weijtendaal Oranjelaan 18 te Wijhe

Een kiezer, die niet in één van de vermelde stemdistricten staat geregistreerd, dient, teneinde toch in één van die districten een stem te mogen uitbrengen, de oproepingskaart vooraf bij de afdeling publiekszaken te laten omzetten in een kiezerspas. (Dat kon tot uiterlijk 10 mei 2002).

Ommen

De gemeente Ommen heeft geen speciale voorzieningen getroffen voor wat betreft de toegankelijkheid van stemlokalen voor ouderen c.q. gehandicapten. Bij de aanwijzing van stemlokalen wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat de stemlokalen voor deze bevolkingsgroep toegankelijk zijn. In het algemeen kan worden gesteld dat alle stemlokalen geschikt zijn qua toegankelijkheid, doch een en ander is afhankelijk van de bruikbare mogelijkheden ter plaatse.

Ooststellingwerf

In de gemeente Ooststellingwerf is enkele jaren geleden een inventarisatie gehouden door de Werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf. Deze werkgroep houdt zich bezig met de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een lichamelijke handicap. Voor een deel is aan deze aanbevelingen tegemoet gekomen. Dat dit niet in alle gevallen is gebeurd heeft te maken met de kosten en het feit dat de gemeente slechts in enkele gevallen eigenaar is van het gebouw. In Ooststellingwerf zijn de volgende stembureaus goed toegankelijk/ingericht voor mensen met een lichamelijke handicap:

Oosterwolde het gemeentehuis
Oosterwolde Verpleegtehuis 'Rikkingahof'
Appelscha gebouw Riemsoord
Haulerwijk verpleeghuis 'Sinnehiem'
Oldeberkoop woongemeenschap 'Kamphuis
Donkerbroek gebouw 'Pro Rege'

Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel geeft in de algemene informatie aan dat mensen die misschien niet in staat zijn om zelf hun stem uit te brengen of te stemmen op het stembureau dat op de oproepingskaart staat vermeld hun oproepingskaart kunnen omzetten in een kiezerspas (termijn inmiddels verstreken) of kunnen stemmen bij volmacht.