pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 12 mei 2002).

V

Valkenswaard

Alle stembureaus in Valkenswaard zijn te bereiken voor ouderen en chronisch zieken. Er is gekeken naar gebouwen die zoveel mogelijk rolstoeltoegankelijk zijn en voor de overige gebouwen worden, zoals gebruikelijk, rolstoelplanken gebruikt. Sedert vele jaren zijn er al stembureaus gevestigd in de drie Valkenswaardse bejaardenhuizen. Op verzoek kunnen mensen geholpen worden bij het uitbrengen van de stem. De gemeente heeft nooit klachten gehad waaruit zou moeten blijken dat de hulp aan ouderen en chronisch zieken anders zou moeten worden georganiseerd.

Veere

De gemeente Veere heeft geen speciale voorzieningen getroffen. De stembureaus zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De stemcomputers kunnen zittend bediend worden. Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen beschikken we over een kandidatenlijst voor viuseel gehandicapten.

Veldhoven

De gemeente Veldhoven kent 23 stembureaus. er wordt gestemd met stemmachines. In 1998 (bij de eerste invoer daarvan) is op verschillende locaties in de gemeente (o.a. in /rond bejaardencentra en verzorgingstehuizen) voorlichting en demonstratie van het stemmen met stemmachines gegeven.
Toegankelijkheid stemlokalen:
Op de eerste plaats heeft de gemeente er sedert jaar en dag voor gezorgd dat stembureaus bij voorkeur in of nabij verzorgingstehuizen zijn ingericht. Dit is de gemeente voor vier locaties/stemlokalen gelukt. Drie bejaarden/verzorgingstehuizen en een centrum in de omgeving van verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.
Deze en overige locaties van stembureaus zijn dit jaar bovendien bezocht en onderzocht door  een afvaardiging van de CliŽntenraad Veldhoven (t.d.v. onder andere gehandicapten). Zij brachten rapport uit van hun bevindingen. De gegeven adviezen hebben geleid tot (veelal) kleine aanpassingen rond de toegang van de stemlokalen en het (op advies) verwijderen van obstakels. Waan noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen rond drempels. Op een enkele plaats worden plankieren geplaatst. In alle stemlokalen worden de snoeren voor de stemmachines voorzien van kabelprotectors. Ouderen en gehandicapten kunnen zonder risico over de snoeren lopen en rijden. In een plaatselijk weekblad is een overzicht van de stemlokalen gepubliceerd en is aangegeven op welke wijze een kiezer, die er de voorkeur aan geeft om te stemmen in een stemlokaal dat beter toegankelijk is, een kiezerspas kan verkrijgen om te stemmen in een stembureau naar keuze. (Termijn inmiddels verstreken - red) (..)

Vlissingen

Stembureaus Vlissingen

* 1 Hal, stadhuis, Stadhuisplein 2;
* 2 Lokaal speeltuinvereniging 'De Oude Stad', Paardenstraat 68;
3 Gymnastiekzaal 'De Branding', Grote Markt 1;
* 4 Aula school 'De Branding', ingang Verkuijl Quakklaarsstraat;
5 Lokaal Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, ingang van de Spiegelstraat;
* 6 Lokaal 'Sint Jozefschool', Hyacinthenlaan 3;
* 7 Hal Ravensteinschool, Hogeweg 74;
* 8 Bejaardencentrum 'Ter Reede', Koudekerkseweg 81;
* 9 Dienstencentrum 'Bachten Reede', Vredehofaan 42;
* 10 'CSW' afd. M.A.V.O., Hendrick Avercamplaan 1;
* 11 Lokaal R.O.C. Zeeland, sector M.D.G.O., ingang van Bossestraat;
* 12 Lokaal voormalige kleuterschool 'De Vliedberg', ingang De Savornin Lohmanlaan;
13 Dependance 'The Thijssenschool', Troelstraweg 475;
* 14 Gymnastiekzaal school 'De Houttuyn', Slangenburg 3;
* 15 Lokaal basisschool 'De Vlieger', Westerzicht 64;
* 16 Lokaal basisschool 'Franciscusschool, Flamingoweg 51;
* 17 Lokaal 'Graaf Jan van Nassauschool', van Doornlaan 40.
* 18 Lokaal 'Tennisclub Souburg', Koopmansvoetpad 69;
* 19 Bejaardencentrum 'De Zoute Viever', Dongestraat 1
* 20 Lokaal basisschool 'Het Kompas', Molenweg 55;
* 21 Lokaal SOW kerk 'De Ark', Oranjeplein 2;
* 22 Lokaal Centrum voor Kunsteducatie, Braamstraat 3;
* 23 Lokaal wijkgebouw 'De Zwaan', Kromwegesingel 1;
* 24 Wijkgebouw 'Ons Dorpsleven', Dorpsstraat te Ritthem.

De met een * gemerkte stembureaus zijn toegankelijk voor minder validen.

Voerendaal

In de gemeente Voerendaal zijn alle stemlokalen toegankelijk voor minder validen. Daarnaast is bewust gekozen voor zes stembureaus zodat mensen in hun eigen buurt hun stem kunnen uitbrengen.

Voorhout

Alle stembureaus in de gemeente Voorhout zijn toegankelijk door middel van een hellingbaan. Bij een aantal stembureaus zijn dit de vaste, aanwezige, hellingbanen zoals bij het gemeentehuis en het bejaardenhuis De Agnes. Bij de andere stembureaus wordt tijdelijk een plank neergelegd die dienst kan doen als hellingbaan. Verder assisteren de mensen van het stembureau burgers bij het stemmen, als blijkt dat zij bijvoorbeeld niet bij de stemknoppen kunnen komen of het door een visuele handicap niet goed kunnen zien.

Voorst

In de gemeente Voorst zijn de stembureaus op toegankelijkheid getoetst. Waar nodig worden voorzieningen getroffen, waardoor de bureaus bereikbaar zijn voor alle burgers. Dit door middel van rijplaten om hoogteverschillen op te vangen. In het verleden is steeds een stemhokje aangepast (in hoogte) voor rolstoelgebruikers. De stemcomputers worden op tafels geplaatst. De computer lijkt hiermee voor iedereen bereikbaar. Na de verkiezingen worden eventuele opmerkingen steeds geŽvalueerd. De evaluatie na de gemeenteraadsverkiezingen heeft geen andere informatie naar voren gebracht. Wanneer blijkt dat na de komende verkiezingen wel klachten binnenkomen, zal dit in de evaluatie worden betrokken en worden meegenomen voor de toekomst.