pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 12 mei 2002).

W

Waalre

De negen stembureaus die de gemeente Waalre telt zijn toegankelijk (gemaakt) voor minder validen. Dit is mede gebeurd op basis van opmerkingen/klachten van minder validen uit het verleden. Tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen zijn geen opmerkingen/klachten ontvangen over deze toegankelijkheid van de stembureaus. Twee van de negen stembureaus zijn (bewust) gevestigd in de beide zorgcentra die de gemeente Waalre telt, zodat grotere groepen (wellicht minder mobiele) ouderen zeer 'dicht bij huis' hun stem kunnen uitbrengen. Tenslotte zijn de stembureauleden zodanig geïnstrueerd dat zij aan mensen (jong en oud; valide en minder valide) die moeite hebben met het gebruik van stemmachines, een duidelijke uitleg kunnen geven.

Wageningen

De gemeente Wageningen heft 20 stembureaus aangewezen waar men op 15 mei kan gaan stemmen. Helaas zijn een aantal stemlokalen minder geschikt voor rolstoelgebruikers. Wie uit ervaring weet, of denkt, dat het bureau waar men moet gaan stemmen minder geschikt is, dan wordt geadviseerd de oproepingskaart om te zetten in een kiezerspas. (Termijn inmiddels verstreken - red.)
Stembureaus die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers zijn:

het Stadhuis Markt 22
Bejaardencentrum 'Rustenburg' Veerstraat 40
Bejaardencentrum 'de Nudehof' Thorbeckestraat 1
Bejaardencentrum 'Dennenrust' Hartenseweg 50
serviceflat Belmonte Gen. Foulkesweg 119
de Woningstichting Olympiaplein 26
Kerkzaal 'Ons Huis' Hamjesweg 84

Warnsveld

In de gemeente Warnsveld zijn alle stembureaus toegankelijk voor gehandicapten, terwijl één stembureau vlak bij het bejaardencentrum is gevestigd. Er hebben de gemeente geen klachten bereikt dat het uitbrengen van de stem door deze groepen op bezwaren stuit. Indien zich onverhoopt problemen mochten voordien, dan zijn de stembureauleden bereid de helpende hand te bieden. Mocht het bedieningspaneel van de stemmachine te hoog zijn, kan men de mensen van het stembureau vragen of ze het bedieningspaneel willen verlagen.
In Warnsveld is de verkiezingsdag door de ambtenaar Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten) besproken in het overleg van de Cliëntenraad Wvg. Er zijn daar geen onoverkomelijke bezwaren vernomen.

Weert

Alle stembureaus in de gemeente Weert zijn goed toegankelijk voor minder valide kiezers. Hinderlijke drempels en dergelijke worden weggewerkt. Voorts zal een zgn. mobiel stembureau de bejaarden- en verzorgingstehuizen in de gemeente bezoeken, zodat men ook daar aan de stemming kan deelnemen. Een medewerker van de gemeente zal daartoe 2 weken voor de verkiezing de oproepkaarten van betrokkenen omzetten in een kiezerspas.

Wervershoof

Alle stembureaus zijn goed toegankelijk voor ouderen en gehandicapten. Ook is er in elk stembureau een vergrootglas aanwezig voor het geval kiezers slechtziend zijn. Gebruikelijk is ook dat de plaatselijke politieke partijen bereid zijn mensen naar het stembureau te rijden.

Wierden

Mensen die moeilijk ter been zijn worden in Wierden door vrijwilligers opgehaald en naar het stembureau gebracht. Namen en adressen van mensen waar zij zich kunnen melden worden als regel enkele dagen voor de verkiezingen in de locale pers gepubliceerd.

Wijchen

De gemeente Wijchen gebruikt vanaf 1983 stemmachines/computers. Getracht wordt zoveel mogelijk lokalen toegankelijk te doen zijn voor rolstoelgebruikers. Het college van B. en W. heeft in Wijchen de stembureauleden opdracht gegeven op die toegankelijkheid speciaal te letten. Dit betekent dat regelmatig gangen en dergelijke worden gecontroleerd op obstakels en voorts aandacht wordt geschonken aan de inrichting van het stemlokaal zelf.