pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
  de Krant
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 12 december 2005)
Aantal regelingen vervoer kwetsbare
groepen wellicht naar gemeenten
Het kabinet gaat volgend jaar onderzoeken of zes vervoersregelingen voor mensen die minder mobiel zijn in de toekomst wellicht beter bij gemeenten kunnen worden ondergebracht. Door de verantwoordelijkheid voor alle vervoersregelingen bij gemeenten te leggen, hoopt het kabinet het vervoer voor kwetsbare groepen klantvriendelijker te maken.

Het gaat hierbij om het bovenregionaal vervoer gehandicapten (Valys), een deel van het zittend ziekenvervoer, AWBZ-vervoer naar dagbesteding en vervoer in het kader van de reÔntegratie gehandicapten (wet REA). De vervoersregelingen uit de Wet voorziening gehandicapten en het leerlingenvervoer vallen al onder de gemeenten.

Op dit moment is het aanbod van het vervoer voor mensen met een beperking verspreid over diverse instanties. VWS vindt dat onoverzichtelijk. Mensen hebben te maken met verschillende regelingen, verschillende loketten, verschillende manieren van indicatiestelling en hoge administratieve lasten.

Experimenten in 2006

Vanwege de complexe manier waarop het vervoer nu is georganiseerd zegt het kabinet te hechten aan een goede voorbereiding. In 2006 komen er experimenten om te kijken hoe de ideeŽn van het kabinet voor de vervoersregelingen vorm kunnen krijgen. De experimenten krijgen zoveel mogelijk praktische aansluiting bij de lopende pilots bij gemeenten voor de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke.ondersteuning). Naast de bundeling van het bijzonder vervoer, wil het kabinet ook de samenwerking onderzoeken tussen de vervoersregelingen en het Openbaar ervoer.

Het Ministerie van VWS verkent de mogelijkheden van een bundeling samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de autoriteiten van het Openbaar Vervoer en cliŽnten- en brancheorganisaties.

 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)