pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 22 september 2005)
Gemeenten vrezen problemen minima
door nieuw ziektekostenstelsel
Gemeenten vrezen dat met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 de problemen voor de kwetsbare burgers nog verder zullen toenemen. Verwacht wordt dat het aantal onverzekerden sterk zal stijgen, onder meer doordat nog meer mensen de zorgpremie niet zullen en/of kunnen afdragen aan hun zorgverzekeraar. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt op haar website dat uit ervaringen met de huurtoeslag (nu nog de huursubsidie) veel gemeenten verwachten dat grote aantallen mensen de zorgtoeslag niet of te laat aanvragen. Bovendien zal volgens de VNG de hoogte van de zorgtoeslag ontoereikend zijn voor veel groepen, zoals de chronisch zieken en gehandicapten en jongeren tot 23 jaar. Ook vrezen gemeenten dat veel minima in de problemen kunnen raken doordat ze vanwege een lage premie zullen kiezen voor een te hoog eigen risico en vanwege het kostenaspect geen aanvullende verzekeringen nemen voor zaken als tandarts en fysiotherapie. De verwachting is dat veel kwetsbare burgers in geval van nood aankloppen bij de gemeenten.

Om problemen als het niet verzekerd zijn en onderverzekering te voorkomen, heeft de VNG de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en  Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aantal oplossingsrichtingen geboden. Helaas, zo zegt de VNG hebben we hiervoor tot nu toe geen gehoor gekregen. Het Rijk lijkt volgens de VNG hiermee aan te sturen op een maatschappelijk en politiek debat pas nadat de problemen al zijn ontstaan. 

Dat is naar de mening van de VNG een ongewenste situatie en een groot zorgpunt voor gemeenten, die straks als eerste met de problemen van de meest kwetsbare burgers worden geconfronteerd. De VNG  heeft haar zorgpunten ook voorgelegd aan de woordvoerders van de Zorgverzekeringswet in de Eerste Kamer. (Bron Nieuwsbank)

   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)