pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 
Actueel

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

(Deze site is bijgewerkt op 24 juli 2001)

 

pixelwit pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
Subsidie vrijwilligerswerk via
gemeenten en provincies

Gemeenten en provincie kunnen tot 1 oktober plannen indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Rijk voor versterking van het vrijwilligerswerk. De bijdrage geldt alleen voor nieuwe projecten die meerdere jaren lopen, die vernieuwend zijn en die in overleg met organisaties en instellingen van vrijwilligers worden opgesteld.

Zoals al eerder bekend is gemaakt heeft het kabinet in het kader van het VN Internationaal Jaar van Vrijwilligers voor deze 'vrijwilligersimpuls', zoals het wordt genoemd, onlangs vijfentwintig miljoen gulden uitgetrokken. Het kabinet wil hiermee het lokaal vrijwilligerswerk systematisch en langdurig versterken en eraan bijdragen dat vrijwilligers beter worden toegerust. De regeling loopt tot 2005.

Gemeenten kunnen vanaf  2002 van VWS drie jaar lang een bedrag krijgen dat varieert van maximaal 5.700 Euro (12.500 gulden) per jaar voor gemeenten met minder dan tienduizend inwoners tot 90.800 Euro (200.000 gulden) per jaar voor gemeenten met meer dan 250.000 inwoners. Ook voor 2001 is een dergelijke bijdrage mogelijk. Gemeenten hoeven er dit jaar zelf nog geen geld bij te leggen. Voor provincies geldt voor de mogelijkheid van een uitkering vanaf  2002 een maximum van 68.067 Euro (150.000 gulden) per jaar.

Bij beoordeling van de aanvragen wordt naar diverse zaken gekeken. Het kan gaan om bevordering van deskundigheid en professionalisering van zowel de organisaties als de vrijwilligers zelf. Een andere mogelijkheid is het bevorderen van werving van vrijwilligers in groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. Tenslotte komen ook projecten in aanmerking die organisatorisch, financieel of administratief het werk van de vrijwilligersorganisaties verlichten.

Het Rijk vergoedt voor projecten die aan de gestelde voorwaarden voldoen, tot een bepaald bedrag vanaf 2002 maximaal de helft van de kosten. De kosten voor dit jaar worden geheel vergoed.

Eind augustus zullen provincie en gemeenten over deze regeling een uitgebreid informatiepakket ontvangen. Informatie over de regeling zal ook breed worden verspreid onder koepel- en andere grotere organisaties.