pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 2002).


Wachtlijsten gehandicaptenzorg
zijn in 2001 opnieuw gedaald

Zowel in de verstandelijke gehandicaptenzorg als bij de zorg voor lichamelijk gehandicapten zijn de wachtlijsten in het jaar 2001 opnieuw gedaald. De wachtlijsten in de verstandelijk gehandicaptenzorg daalden in dat jaar met elf procent. De wachtlijsten voor de lichamelijk gehandicapten daalden in hetzelfde jaar met 23 procent. Deze cijfers werden vanmorgen gepresenteerd door de staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Margo Vliegenthart en Chiel Bos, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland.

De cijfers zijn afkomstig van de Taskforce Wachtlijsten die in 1999 door het Ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland werd opgericht.

In het persbericht wordt gesteld dat de wachtlijsten in de verstandelijk gehandicaptenzorg in deze kabinetsperiode dus met 39 procent zijn gedaald, omdat deze in het jaar 2000 ook al met 28 procent omlaag gingen.

Dankzij de aanpak hebben in de afgelopen twee jaar 22.538 extra mensen zorg ontvangen. Het ging hier volgens de verstrekte cijfers om 17.316 mensen in de verstandelijk gehandicaptenzorg, 1640 mensen in de lichamelijk gehandicaptenzorg en 3897 mensen in de zintuiglijk gehandicaptenzorg. Ook de wachtlijsten voor ondersteuning  bij dagbesteding en bij wonen zijn volgens de verstrekte gegevens gedaald.

Volgens de informatie is de daling op de wachtlijsten vooral te danken aan het verdwijnen van de wachtlijst voor het persoonsgebonden budget (PGB). Tegelijk echter neemt het gebruik van PGB's in de gehandicaptenzorg sterk toe. Dit is sinds 1999 gestegen van 3641 naar 9164 gebruikers.

De wachtlijstaanpak heeft naast capaciteitsuitbreiding ook gezorgd voor vernieuwing in de zorg, aldus de informatie. In plaats van een traditionele opname in een instelling, kiezen steeds meer cliŽnten en hun ouders voor vormen van zelfstandig wonen met begeleiding. De vraag naar deze vormen van gehandicaptenzorg zal, zo wordt verwacht, de komende jaren blijven stijgen.