pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 7 juni 2003)

Wijziging Wet Tarieven Gezondheidszorg
moet fraude beter kunnen bestrijden

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ingestemd met een wijziging van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG). Op grond van deze wetswijziging komen er meer mogelijkheden voor vrije prijsvorming in de zorg. De aanpassing brengt voorts minder administratieve lasten voor de zorgsector met zich mee en bovendien kan met de aanpassing ook de fraude in de zorg beter worden bestreden.

Om fraude in de zorg beter tegen te gaan komt er in de wet een algemeen administratievoorschrift voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit om goede controle en vergelijkbaarheid van gegevens mogelijk te maken. Declaraties moeten duidelijker worden. Ze moeten een concrete prestatiebeschrijving bevatten. Verzekeraars en zorgaanbieders die een foutieve declaratie of prestatie vergoeden worden strafbaar.

Voortaan kan het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) gegevens uitwisselen met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Inspectie Gezondheidszorg. Ook moeten zorgaanbieders hun patiënten zorgvuldig en tijdig informeren over het tarief.

De WTG wordt minder bureaucratisch. De keuze voor een tarief (vast tarief, maximumtarief of vrij tarief) wordt gemakkelijker gemaakt. Dat hoeft straks niet meer via een algemene maatregel van bestuur, maar door een beleidsregel van het CTG. De minister keurt die beleidsregels goed. Tevens zal het CTG niet meer alle zorginstellingen en zorgverzekeraars om informatie hoeven te vragen maar kan ze zich beperken tot de instanties die vanuit het oogpunt van de wet echt noodzakelijk zijn.

Tenslotte is het de bedoeling dat het administratieve beroep in de toekomst alleen nog langs één rechter loopt, namelijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Tot nu toe zijn verschillende administratieve rechters bevoegd. Over dit laatste wordt de Raad van de Rechtspraak nog om advies gevraagd.