pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG    pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
Deze site is bijgewerkt op 18 april 2003.

Wettelijke maatregelen tegen
zorgfraude op komst

Demissionair minister A.J. de Geus van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal wettelijke maatregelen nemen om fraude in de gezondheidszorg tegen te gaan.. Er komt een wetsvoorstel dat een verzekerde verplicht om zich te identificeren als hij van zorg uit de Ziekenfondswet of AWBZ gebruik wil maken. Op de aanbieders van zorg rust vervolgens de plicht te controleren of de identiteit van de verzekerde klopt. In eerste instantie wordt de maatregel ingevoerd bij ziekenhuizen en poliklinieken. In geval van fraude met declaraties door verzekerden krijgen de ziekenfondsen straks de mogelijkheid om als sanctie de nominale ziekenfondspremie te verhogen.

Het wetsvoorstel  is een gevolg van het onderzoek 'Frauderisico-analyse gezondheidszorg' van prof. R. van der Veen dat werd ingesteld naar aanleiding van een uitzending van Nova van 29 januari van dit jaar, waarin verontrustende berichten over fraude in de zorgsector naar buiten kwamen.

Hoewel het onderzoek werd gericht op de risico's van fraude en niet op de omvang ervan, waarbij de veronderstelde fraude-omvang sterk werd gerelativeerd en zeker niet zo hoog is als werd gesuggereerd, stelt De Geus dat er wel reden is tot zorg. In zijn brief van 17 april aan de Tweede Kamer kondigt hij maatregelen aan langs drie actielijnen. Kort samengevat komen deze neer op het volgende:

  • verzekerden moeten zich identificeren bij behandeling op grond van de Ziekenfondswet of de AWBZ;

  • zorgaanbieders moeten de identiteit van de verzekerden controleren. In eerste instantie geldt dit alleen voor ziekenhuizen en poliklinieken;

  • in geval van fraude krijgen ziekenfondsen de mogelijkheid om als sanctie de nominale ziekenfondspremie voor verzekerden te verhogen;

  • bij fraude met de AWBZ wordt de mogelijkheid voor verzekerden om kosten te declareren opgeschort;

  • er komen maatregelen voor een betere controle en uitwisseling van gegevens. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het sofi-nummer en

  • het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) krijgt meer mogelijkheden om zorgfraude aan te pakken.

Deze maatregelen zullen onderdeel vormen van het  wetsvoorstel, dat De Geus in oktober 2003 aan de Tweede Kamer wil aanbieden.