pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
 
Algemeen
 

 

pixelwit.gif (43 bytes) NIEUWS VAN DE WEBWEG

 

  pixelzwart.gif (807 bytes)
 
Home
 
Vorige
pixelzwart.gif (807 bytes)
(Deze site is bijgewerkt op 18 september 2002)
Recht op zorg voor het eerst in
Zorgnota en begroting vastgelegd
Voor het eerst hebben de bewindslieden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor burgers die gebruik maken van thuiszorg, ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging, medicijnen of huisarts, het recht op zorg vastgelegd in de Zorgnota en de Begroting voor 2003. Dit recht volgt uit de afspraken die bij de totstandkoming van het nieuwe kabinet zijn gemaakt. Het recht houdt concreet in dat verzekerden het hele jaar gebruik kunnen maken van hun aanspraken op zorg.

Deze kabinetsperiode is vooralsnog  Ä 9,5 miljard extra uitgetrokken voor de zorg. De volume uitgaven mogen jaarlijks met 2,5 procent stijgen. Daarnaast is er tot en met het jaar 2006 een extra bedrag van
Ä 1,2 miljard beschikbaar voor het terugdringen van de wachttijden. Naast het extra geld heeft het kabinet voor de komende vier jaar  ook een pakket ombuigingen in de zorg van totaal Ä 568 miljoen afgesproken, waaronder een efficiencykorting ter vermindering van de bureaucratie en een korting op het budget van geneesmiddelen.

Minister Bomhoff en staatssecretaris Ross-Van Dorp willen de komende jaren meer doelmatigheid in de zorg. FinanciŽle prikkels binnen een goed samenhangend zorgstelsel zullen volgens de bewindslieden hiertoe bijdragen. De verantwoordelijkheid van verzekeraars en zorgverleners voor het vergroten van doelmatigheid neemt toe. Hiermee loopt het kabinet vooruit op de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel in 2005. De bewindslieden gaan ervan uit dat extra geld, meer doelmatigheid en afschaffing van overbodige regels zullen leiden tot een hogere productie.

Versterkt toezicht

Voorts zal de aandacht voor kwaliteit in de zorg en de rol van de cliŽnt versterken. De bewindslieden stellen dat kwaliteit in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van aanbieders van zorg. Zij moeten via kwaliteitssystemen en keurmerken duidelijker maken wat de cliŽnten van hen kunnen verwachten. Het toezicht van de overheid zal verder worden bekeken. De rol van de inspecties daarin wordt versterkt. Om de personeelsvoorziening ook in de toekomst te waarborgen wordt het aantal opleidingsplaatsen verder uitgebreid en de aanpak van ziekteverzuim gestimuleerd.

Aandacht ouderenbeleid

Het kabinet bereid voorts een notitie voor over het beleid voor senioren en ouderen voor het komende decennium (tot 2010) met een doorkijkje naar 2030. Volgens het kabinet dwingt de vergrijzing tot aanpassingen in de samenleving, die meer recht doen aan de veranderende behoeften  en wensen van ouderen..

Gezinscoach

Het kabinet zal de wet op de jeugdzorg, die thans voor behandeling in de Tweede Kamer ligt, aanpassen. In de wet zal een gezinscoach worden geÔntroduceerd. De gezinscoach zal vanuit het Bureau Jeugdzorg hulp op gang brengen bij gezinnen met ernstige problemen. Daarbij vindt het kabinet dat vrijwillige hulpverlening meer dwingend moet kunnen zijn dan nu het geval is.