pixelzwart.gif (807 bytes)

logo1.jpg (9181 bytes)

pixelzwart.gif (807 bytes)
pixelwit.gif (43 bytes)
   
  Algemeen
   
   
 
NIEUWS VAN DE WEBWEG
(Deze site is bijgewerkt op 8 augustus 2005)
Premies voor nieuwe zorgverzekering
moeten nog worden uitgerekend
De premies voor de nieuwe zorgverzekering staan nog niet vast. Zorgverzekeraars moeten de premies voor deze verzekering zelfs nog calculeren. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland in een persbericht laten weten na  een publicatie in een ochtendblad dat deze zorgpremie geen 1100, maar wellicht 1300 zou gaan bedragen. Groen Links stelde er Kamervragen over. 

In het persbericht zegt Zorgverzekeraars Nederland dat de premies pas kunnen worden gecalculeerd als de verzekeraars duidelijkheid hebben over zaken als de te verwachten bijdrage uit de centrale kas en de ontwikkeling van de zorguitgaven in 2006. Zorgverzekeraars Nederland noemt elke uitspraak over de precieze premiehoogte voor het basispakket op dit moment dan ook "rijkelijk voorbarig". 

Volgend jaar kent Nederland een nieuw stelsel van zorgverzekeringen. Het huidige stelsel van 'ziekenfonds of particulier' is dan vervangen door een verplichte uniforme basisverzekering voor iedere Nederlander.

De premie voor deze zorgverzekering is deels procentueel, op te brengen door de werkgever, en deels nominaal, direct te betalen door de verzekerde. De Overheid stelt de procentuele premie vast, te weten 6,25 % over het loon van de werknemer tot maximaal 
30.800. De nominale premie wordt door de zorgverzekeraars zelf vastgesteld.

Ook het bedrag van 1100,- staat nog niet vast. Het is afkomstig van het Centraal Planbureau dat van een bedrag van 1100 in berekeningen voor koopkrachtplaatjes is uitgegaan. De daadwerkelijke premie voor het basispakket kan dus nog anders uitvallen en van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Zorgverzekeraars Nederland zeggen in het persbericht dat de verzekeraars de verzekerden uiterlijk voor 16 december 2005 zullen informeren over het aanbod dat zij zullen doen.

Er was dus ook geen sprake van "een rekenfoutje", waarover Groen Links zich kwaad heeft gemaakt. Groen Links was woedend over dit "rekenfoutje", waardoor deze premies  hoger leken uit te gaan vallen dan de 1100 per jaar die tot nu toe werden genoemd, omdat volgens Groen Links daarin niet de administratieve kosten zouden zijn opgenomen die de premies zouden kunnen verhogen tot 1250 of zelfs  1300. Groen Links heeft daarom een aantal vragen gesteld aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en stelde blijkens een bericht op de website van de partij dat de extra kosten in elk geval niet kunnen worden afgewenteld op de verzekerden. Groen Links eiste volledige compensatie.

Fractievoorzitter Femke Halsema eist ook dat minister Hoogervorst op Prinsjesdag komt met de precieze cijfers over de gevolgen voor specifieke groepen, zoals chronisch zieken, jongeren en alleenstaande ouders. Ook moet dan het totale pakket van compensatiemaatregelen bekend worden. 

Halsema: "Door de veel te algemene voorlichting die er vanuit het ministerie komt, bestaat er al veel onrust bij mensen over de nieuwe basisverzekering. Zij kunnen nergens te weten komen waar zij volgend jaar precies aan toe zijn. Om dan te horen dat ze nog eens 
150 200 extra kwijt zijn, doet de onrust natuurlijk alleen maar toenemen.

Groen Links meent bovendien dat de administratieve kosten van de zorgverzekeraars veel lager hadden kunnen uitvallen. Groen Links heeft de minister er continu opgewezen, dat die opzet veel te ingewikkeld en bureaucratisch is. En daarbij komt ook nog de no claimregeling die zorgverzekeraars veel extra administratief werk bezorgen stellen Halsema en Vendrik in hun vragen aan  minister Hoogervorst van VWS.

Het ministerie van VWS heeft zich inmiddels gehaast  op de website over de nieuwe zorgverzekering te laten weten dat bij de gemiddelde premie van circa 1100 wel degelijk rekening is gehouden met administratiekosten en een eventuele winstmarge en dat er op dit moment geen feitelijke ontwikkelingen zijn die aanleiding geven te veronderstellen dat de premiekosten hoger uitvallen dan de (ongeveer) 1100 die zijn genoemd. De maximumpremie voor de zorgverzekering die een afzonderlijke verzekeraar aanbiedt, ligt vermoedelijk hoger en de minimumpremie waarschijnlijk lager als men tenminste zoekt naar de goedkoopste verzekeraar, aldus het antwoord op "een van  de meest gestelde vragen".

 
   
  Home
   
  Vorige
   
pixelzwart.gif (807 bytes)